Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Sistemas de Avaliación
18 maio 2022

Aplicacións para facer máis fácil a avaliación

Que levante a man quen non se volveu tolo ou tola tentando facer coincidir estándares de aprendizaxe, con competencias e obxectivos e darlle corpo a todo nunha proba de avaliación que ademais debe ser xusta, diversa e motivadora para o alumnado. Silencio na sala verdade?

22 novembro 2021

Avaliación: opcións máis alá dos exames tradicionais

Escaleiras de metacognición, dianas de aprendizaxe, rúbricas… Existen alternativas á avaliación a través de exames que teñen en conta as competencias dos alumnos e o seu proceso de aprendizaxe. Sin duda, na actualidade, os exames xa non son a única maneira para avaliar o progreso dos estudantes.

22 setembro 2020

5 ámbitos de uso de Blockchain no sector educativo

A Blockchain ou cadea de bloques é un concepto que se relacionou coas moedas virtuais, pero que ten múltiples aplicacións en numerosos ámbitos, como o educativo.

Creada fai dez anos, a tecnoloxía Blockchain naceu ligada aos sistemas de pago virtuais como as moedas Bitcoin grazas á súa capacidade para cifrar e descentralizar a información, garantindo a máxima seguridade e privacidade; algo que fai que o seu uso expóñase noutras contornas, incluída a educativa.

9 xuño 2020

As claves da Aprendizaxe Baseada en Retos

A Aprendizaxe Baseada en Retos (ABR) presenta aos alumnos un problema real da súa contorna e motívalles a investigar e traballar en equipo para buscar unha solución. O traballo colaborativo, a creatividade e o espírito crítico son capacidades que melloran notablemente nos estudantes tras realizar proxectos seguindo a metodoloxía do ABR. A continuación contámosche en que consiste.

19 maio 2020

Ferramentas útiles para corrixir e avaliar

A avaliación do alumnado por parte dos docentes supón un importante investimento de tempo e esforzo. Á creación das probas e exames hai que engadir a corrección dos mesmos que, nalgúns casos –e especialmente cando se achega o final do curso– pode alongarse durante días.

A continuación presentamos 5 ferramentas para corrixir probas e exames dunha forma áxil e eficaz.

5 maio 2020

Alternativas aos exames tradicionais

Son moitos os expertos e membros da comunidade educativa que defenden que o sistema tradicional de avaliación só pon a proba a memoria dos alumnos, polo que non fomenta unha aprendizaxe profunda. Por iso, cada vez xorden máis alternativas aos exames tradicionais, como poden ser as dianas de autoavaliación ou os exames cooperativos. A continuación explicamos en que consisten.

29 outubro 2019

Todo o que debes saber sobre a aprendizaxe adaptativa

A aprendizaxe adaptativa fomenta a autonomía e a motivación do alumnado, poñéndolle no centro da súa propia aprendizaxe e adaptando os contidos ao seu ritmo. E aínda que o termo popularizouse co uso da Intelixencia Artificial, o certo é que vén de lonxe, en parte, grazas á Teoría da Aprendizaxe Programada e a máquina do ensino do psicólogo Burrhus Frederic Skinner.

12 setembro 2019

5 aplicacións útiles para profesores

Os dispositivos móbiles, grazas ás aplicacións ( apps), son cada vez máis personalizables. Quen máis quen menos, todos descargamos aplicacións nos nosos dispositivos que nos resultan útiles para xestionar a nosa vida persoal e profesiona

A continuación enumeramos 5 aplicacións –das que nunca falaramos– que poden resultar moi útiles a profesores e mestres. Ben por tratarse de aplicacións para usar no día a día: como Idoceo ou Quizizz; ou ben para usar en ocasións puntuais: como Too Noisy, CamScanner ou Classroom Screen.

6 outubro 2018

CoRubrics, un aliado para a avaliación con rúbricas

Corubrics é un complemento gratuíto deseñado polo profesor de Tecnoloxía Jaume Feliú, para engadir ás túas follas de cálculo de Google. Corubrics permite realizar un proceso completo de avaliación con rúbricas. Serve para que o profesor avalíe aos alumnos (ou grupos de alumnos) cunha rúbrica e tamén para que os alumnos se coevaluen entre eles con outra rúbrica.

17 xullo 2017

Plickers, avaliación na aula a tempo real

Plickers é unha aplicación interactiva que permite ao profesorado obter en tempo real datos estatísticos do progreso de aprendizaxe dos seus alumnos. Tan fácil como lanzar unha pregunta ao aire, os alumnos sacan as suas tarxetas, e a aplicación móstrache os resultados.

23 febreiro 2017

Como avaliamos o uso das TIC do noso alumnado?

Todo o profesorado avalía, avaliades... xa sexa de maneira oficial ou directamente sobre a práctica para adaptar as clases ás necesidades de cada estudante ou do grupo. Entón, por que non avaliar o uso das TIC do alumnado? Probablemente moitos de vós fagádelo. De feito, seguro que detectades que necesita cada persoa para usar as ferramentas e dispositivos TIC que se usan na aula. Con todo, quizá non o facemos explícito a pesar de que a competencia dixital é algo que todas e todos os estudantes deben adquirir ao seu paso pola educación obrigatoria.

21 febreiro 2017

Socrative, unha ferramenta de participación na aula

Socrative é unha aplicación nada en 2010 no MIT, EEUU, da man dun profesor que decidiu utilizar os dispositivos móbiles na aula como soporte para as clases e non loitar por erradicalos das mans dos seus estudantes durante as súas horas lectivas.

16 maio 2014

As competencias

As competencias son un compoñente do currículo que aparece por primeira vez no ano 2006 coa aprobación da Lei Orgánica de Educación. Na actualidade, a nova  Lei Orgánica para a Mellora da Calidads Educativa define as competencias como as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

7 maio 2014

Rúbricas

Dende fai algo máis dunha década comezou a xeneralizarse en toda España o uso do termo rúbrica para referirse a un sistema de avaliación no que se mostraban unha serie de indicadores do nivel de logro dunha determinada tarefa.

30 abril 2014

Procedementos: un tipo de contidos diferente

Durante boa parte da historia da educación o que se consideraba o "verdadeiro saber" era a acumulación dos coñecementos xa constituídos, e mesmo na actualidade os  medios de comunicación adoitan asociar unha boa educación coa acumulación de coñecementos e de maneira indirecta o bo sistema educativo co de transmisión de coñecementos.

23 abril 2014

Exames

Desde que apareceron na antiga China para dotar de obxectividade ao sistema de selección do funcionariado, os exames incorporáronse de tal maneira ao sistema educativo que, nalgúns casos, parece que fose a súa principal finalidade.
 

10 abril 2014

Avaliación: que, como e cando avaliar

Fai unhas décadas, cando en educación se escoitaba a palabra curriculum, o máis probable é que fose para referirse ao currículo vitae, a historia educativa e laboral dunha persoa. Pero progresivamente o termo currículo, ou currículo na súa forma castelanizada, foise incorporando ao vocabulario educativo para designar ao conxunto de respostas que se dan na educación ás preguntas de que, como e cando ensinar e que, como e cando avaliar.