Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Outros
3 xuño 2021

12 pasos para transformar os espazos educativos


Necesítase emprender procesos de análises nos que se implique a toda a comunidade educativa e que respondan a uns obxectivos claros. Creativamente as aulas deben ser totalmente diversas e os patios expresión de diversidade en ofertas de xogo e aprendizaxe.

12 maio 2021

Atendendo á diversidade na aula

A educación e a diversidade sempre deben ir da man. A continuación, mostramos como as Comunidades de aprendizaxe, o Aprendizaxe Servizo (ApS) e a Estimulación temperá poden axudar a facer que as nosas aulas sexan capaces de convivir mellor coa heteroxeneidade.

22 setembro 2020

5 ámbitos de uso de Blockchain no sector educativo

A Blockchain ou cadea de bloques é un concepto que se relacionou coas moedas virtuais, pero que ten múltiples aplicacións en numerosos ámbitos, como o educativo.

Creada fai dez anos, a tecnoloxía Blockchain naceu ligada aos sistemas de pago virtuais como as moedas Bitcoin grazas á súa capacidade para cifrar e descentralizar a información, garantindo a máxima seguridade e privacidade; algo que fai que o seu uso expóñase noutras contornas, incluída a educativa.

9 setembro 2020

Blended Learning: un modelo de aprendizaxe para o futuro

O Blended Learning ou aprendizaxe híbrida (presencial + virtual) abre a porta a un tipo de ensino no que –cun acceso combinado aos contidos mediante plataformas dixitais e presencialidade– o profesorado pode centrarse máis nos problemas dos estudantes dando autonomía aos alumnos, que poden aprender ao seu propio ritmo. Falemos dos seus beneficios e de como aplicalo no ámbito educativo.

17 agosto 2020

Metodoloxía DUA: Deseño Universal para a Aprendizaxe

Seguindo esta metodoloxía, que ten como obxectivo unha inclusión real na aula, o docente deberá ter en conta como e en que formatos represéntanse os contidos aos alumnos, de que forma pode manter o seu interese e motivación e valorar cal é a maneira máis adecuada para que demostre o aprendido.

22 xuño 2020

Apps para crear mapas mentais facilmente

Para procesar de forma correcta unha información ou explicala de maneira clara, os mapas mentais ou conceptuais resultan unha opción interesante. Son especialmente útiles no ámbito educativo, xa que permiten tanto a estudantes como a docentes representar gráficamente distintas ideas que conflúen e/ou se relacionan entre si mediante frechas ou conectores, formando o espectro global do tema en cuestión a modo de esquema.

19 maio 2020

Ferramentas útiles para corrixir e avaliar

A avaliación do alumnado por parte dos docentes supón un importante investimento de tempo e esforzo. Á creación das probas e exames hai que engadir a corrección dos mesmos que, nalgúns casos –e especialmente cando se achega o final do curso– pode alongarse durante días.

A continuación presentamos 5 ferramentas para corrixir probas e exames dunha forma áxil e eficaz.

22 abril 2020

Aplicacións para modificar e crear documentos de texto

Para crear, enviar e modificar documentos de texto habitualmente empréganse o computador e un programa informático. Pero cada vez son máis os usuarios que utilizan outros dispositivos para iso: tabletas, smartphones… Para eles tamén hai opcións: é posible instalar aplicacións que facilitan estas tarefas en calquera momento e lugar.

13 febreiro 2020

Actividades de mindfulness para Primaria e Secundaria

Algunhas actividades de Mindfulness para poñer en práctica cos alumnos nas aulas que incentivan aspectos como o control da respiración, a atención ás sensacións corporais, a regulación e liberación da tensión, a xestión de pensamentos e emocións ou o fomento da empatía mediante o contacto físico.

4 febreiro 2020

Metodoloxías activas: que son e como aplicalas na aula

As metodoloxías activas popularizáronse nos últimos anos, poñendo ao estudante no centro da aprendizaxe e facendo que este sexa máis autónomo e participativo. Con todo, a gamificación, a Aprendizaxe Baseada en Proxectos ou a ‘clase ao revés’ teñen a súa orixe no século XIX e o cambio de mentalidade dun pedagogo suízo. A continuación contámosche en que consisten e como se poden aplicar en clase.

10 xaneiro 2020

5 apps para docentes e estudantes para organizar o día a día

Presentamos diferentes apps para dispositivos móbiles que resultan útiles para que docentes e estudantes poidan organizar máis facilmente as súas tarefas diarias, tanto dentro como fora da aula.

11 decembro 2019

5 libros imprescindibles para docentes

A educación está en continua evolución, inmersa nun proceso permanente de axuste e reenfoque, e son moitos os neuroeducadores, docentes ou investigadores que deciden achegar o seu granito de area en forma de libro. Algúns se centran en describir novas técnicas e experiencias que os profesores poden levar a cabo na aula, outros profundan en cuestións como o futuro educativo…

13 novembro 2019

Programas de mindfulness en educación

Como xa abordamos nunha publicación anterior, aplicar mindfulness na aula permite desenvolver a autoconciencia plena nos estudantes para: promover a súa concentración e atención, ensinar a relaxarse e a liberar a tensión, conectar co seu interior, regular as súas emocións, mellorar a interacción social coa súa contorna, evitar conflitos… En definitiva, conseguir o seu benestar persoal.

8 maio 2019

Espazos que xeran aprendizaxes

Vemos a moitos profesores preocupados por transformar as súas realidades. Son profesores que atoparon espazos onde compartir e colaborar, como nos encontros Inspiratics. Entre nós falamos de moitos aspectos relacionados coa educación, como poden ser as metodoloxías, as ferramentas, a pedagoxía adecuada, o redeseño de espazos educativos e, en xeral, a ciencia da Aprendizaxe. Por iso buscamos novos espazos de colaboración onde poidámonos atrever a pensar con paixón os novos modelos educativos, así como  visualizar as novas escolas do futuro cun único obxectivo: manter a esencia da aprendizaxe.

5 abril 2018

A revolución silenciosa: Mindfulness na aula

É un proceso que podemos traballar os profesores, os alumnos e nos colexios que nos axuda achegando beneficios sobre a atención, o traballo coas nosas emocións, a adaptabilidade, a calma, a resiliencia e os valores.

27 novembro 2017

Evidencias de aprendizaxe e nivel de competencia dixital docente Palabras descoñecidasCopiar

No contexto actual debemos reforzar sen dúbida a adquisición, implementación e mellora da Competencia Dixital dos docentes porque estamos nun mundo dixitalizado e que se move xa por factores que se basean nesta dixitalización como o big data, machine learning ou a intelixencia artificial que aplicamos xa nas nosas vidas.

24 agosto 2017

Pensamento visual para aprender

O exceso de información actual co auxe da internet e de múltiples formatos dispoñibles para divulgala provocou que sintamos invadidos e sobrecargados de tal maneira que moitas veces non sabemos identificar aquela información que é veraz, que realmente nos interesa ou simplemente que necesitamos para os nosos obxectivos. 

O pensamento visual permitiranos filtrar, organizar e sintetizar esa información mellorando a nosa eficacia na aprendizaxe e a nosa produtividade na aula. 

O uso de formatos visuais como as infografías, mapas mentais ou debuxos facilitan o acceso directo á información, xa sintetizada e curada de contidos que promoven a atención cara aos mesmos e a retención a longo prazo. 

15 xuño 2017

10 Claves para mellorar a seguridade dos teus alumnos na internet

Dende Proyecta apoiamos a formación no bo uso das ferramentas conectadas. Internet non se crea só, senón que todas e todos somos parte do desenvolvemento da Rede, do contido que existe, do que se comparte e difunde e, por que non, do que se le. Teñamos ou non nenas e nenos preto, todo o que facemos ou podemos facer online repercútelles, xa que está a un só clic de distancia de que accedan a iso.

22 xaneiro 2017

Emprender dende a escola: coñecemento ubicuo para aprender a vivir

Emprender é comezar unha empresa... unha empresa en sentido amplo: non só unha compañía de negocio, tamén pode ser unha acción social, un proxecto de lecer ou educativo. Aprender a emprender pode ser unha ferramenta didáctica que facilite adquirir diversos coñecementos curriculares, segundo a temática, capacidades e competencias, así como preparar ao alumnado para a súa vida futura tanto se decide crear o seu propio proxecto, coma se incorpórase a un proxecto xa creado.

28 maio 2016

Unha aprendizaxe eficiente, por favor; mesturada, non axitada. Blended Learning

O blended learning ou aprendizaxe mixto, mesturado ou semipresencial é aquel que combina o ensino en ámbitos físicos e virtuais. Ademais, en palabras de Heinze e Procter en 2004 "O Blended Learning é a aprendizaxe facilitada a través da combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de ensino e estilos de aprendizaxe, e baseada nunha comunicación transparente de todas as áreas implicadas no curso".

31 decembro 2015

Phenomenon Based Learning: ensinar sen materias

Phenomenon Based Learning (PhenoBL) é o novo sistema educativo que se implantará a partir de 2016 en Finlandia. Este sistema elimina as materias tradicionais para pasar a traballar íntegra e exclusivamente por proxectos. Isto modifica a planificación de adquisición de coñecementos, competencias e habilidades outorgando ao alumnado unha posición activa respecto da súa propia aprendizaxe. O cal non implica que non exista en ningún momento a clase maxistral, posto que quizá algúns proxectos requírana como punto de partida ou resolución de dúbidas, pero non será a opción maioritaria.
21 abril 2015

O móbil na aula? Ideas, vantaxes, retos e posibilidades.

O uso da tecnoloxía móbil na aula é un tema de actual debate entre todo tipo de docentes e equipos directivos de centros educativos. É importante entender que non falamos de mobile learning, é dicir, o conxunto de metodoloxías de ensino-aprendizaxe exclusivamente mediante tecnoloxía móbil para educar e aprender en calquera momento e lugar; senón do uso do móbil como unha ferramenta máis dentro da aula como os ordenadores, as tabletas, os libros ou as pinturas.
12 marzo 2015

Aprendizaxe-Servizo e TIC: educación tecnolóxica con compromiso social

ApS ou Aprendizaxe-Servizo é unha metodoloxía educativa que une o ensino ao compromiso social ou, como citan na Rede Española de Aprendizaxe-Servizo "É unha práctica educativa na cal rapaces e rapazas aprenden mentres actúan sobre necesidades reais do ámbito coa finalidade de melloralo".