Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas
  3. Traballo por proxectos
10 xullo 2020

Aprendizaxe baseada en casos: que é e como se aplica na aula

A aprendizaxe baseada en casos enfronta ao estudante con ‘circunstancias’ da vida real aplicadas ás materias de cada nivel educativo e que ten que resolver a través da análise, o pensamento crítico e o traballo colaborativo. A continuación, mostramos en que consiste e a súa aplicación na aula.

9 xuño 2020

As claves da Aprendizaxe Baseada en Retos

A Aprendizaxe Baseada en Retos (ABR) presenta aos alumnos un problema real da súa contorna e motívalles a investigar e traballar en equipo para buscar unha solución. O traballo colaborativo, a creatividade e o espírito crítico son capacidades que melloran notablemente nos estudantes tras realizar proxectos seguindo a metodoloxía do ABR. A continuación contámosche en que consiste.

8 abril 2020

A importancia de educar en STEAM

A educación en STEAM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería, Arte e Matemáticas) promove un traballo colaborativo entre o alumnado, ademais de proporcionar unha aprendizaxe empírica das disciplinas. Destacamos os beneficios de combinar estas materias e cales son algunhas das aplicacións segundo o nivel educativo.

4 febreiro 2020

Metodoloxías activas: que son e como aplicalas na aula

As metodoloxías activas popularizáronse nos últimos anos, poñendo ao estudante no centro da aprendizaxe e facendo que este sexa máis autónomo e participativo. Con todo, a gamificación, a Aprendizaxe Baseada en Proxectos ou a ‘clase ao revés’ teñen a súa orixe no século XIX e o cambio de mentalidade dun pedagogo suízo. A continuación contámosche en que consisten e como se poden aplicar en clase.

18 outubro 2019

5 usos que xa ten a Intelixencia Artificial na aula

Aínda que moitos consideran a Intelixencia Artificial unha tecnoloxía propia do futuro, o certo é que xa se está empregando con éxito en distintos ámbitos, incluído o educativo. E para gozar dela non son necesarios complexos sistemas nin robots: basta cun computador e un programa informático.

25 marzo 2019

Trello, unha ferramenta para organizar os teus proxectos educativos

TRELLO é unha aplicación multidispositivo e multiplataforma que permite xestionar proxectos de forma sinxela e moi visual. Intégrase ademais con moitas outras aplicacións, entre elas, as de Google dedicadas á educación. Esta aplicación ten a súa orixe no mundo empresarial e está baseada no método Kanban . Este método orixinalmente propón crear tarefas (o que se denominan “tarxetas” en Trello) para un proxecto e dividilas en 3 etapas: TO DO (por facer), DOING (facendo) e DOE (feito); desta maneira é sinxelo situar o estado no que se atopa cada tarefa e as persoas responsables. Por este motivo é unha boa ferramenta para a Aprendizaxe Baseada en Proxectos ( ABP).

16 xaneiro 2019

Comparativa de Aprendizaxes

Neste artigo imos lembrar e comparar unha serie de estratexias didácticas. Poden percibirse como similares, pero teñen diferenzas importantes. Analizamos os puntos crave para distinguilos, e imos lembrar tamén as catro grandes teorías da aprendizaxe onde se enmarca cada un deles como punto de partida.

27 decembro 2018

Aprendizaxe Baseada en Proxectos: como construir unha aventura para a aprendizaxe

Aprendemos grazas ás historias. Son elas as que nos axudan a comprender o mundo que nos rodea. Ata o punto de que o contido dunha boa historia non se borra da nosa memoria, algo que se sucede co mínimo común múltiplo, a data da revolución francesa ou a fórmula da aceleración.

Que fai que unha boa historia encadéese perdidamente aos nosos cerebros provocando a aprendizaxe emocionante?. Esta é a pregunta que me asaltou -como docente- despois de desenvolver decenas de proxectos educativos. Tras facelos algúns producen a aprendizaxe auténtica, outros só crean a ilusión dunha experiencia educativa efémera.

É necesario identificar as claves que permiten construír un proxecto educativo asegurando que a súa lóxica narrativa pode garantir o éxito: aprendizaxes relevantes para os alumnos que os protagonizan.

16 novembro 2018

Robótica educativa: máis aló de recursos e ferramentas.

Nas últimas décadas, son moitos os países que están a introducir a robótica na educación e converteuse nunha actividade de aprendizaxe interdisciplinar. Aplicando unha metodoloxía baseada en proxectos, ofrécenos aprendizaxes significativas independentemente dos niveis educativos nos que se aplica.

27 xuño 2018

Un lenzo en branco para deseñar os teus proxectos (1/2)

A metodoloxía ABP (Aprendizaxe Baseada en Proxectos) proporciona moitos beneficios a quen a usa no ensino. Para que esta metodoloxía sexa eficiente, segundo os fins establecidos polo educador, é importante planificar ben cando utilizala. Con todo, hai unha falta de ferramentas específicas para axudar aos educadores na tarefa de planificar o seu ensino, especificamente orientada ao ABP.

 

26 xuño 2018

Un lenzo en branco para deseñar os teus proxectos (2/2)

22 xaneiro 2017

Emprender dende a escola: coñecemento ubicuo para aprender a vivir

Emprender é comezar unha empresa... unha empresa en sentido amplo: non só unha compañía de negocio, tamén pode ser unha acción social, un proxecto de lecer ou educativo. Aprender a emprender pode ser unha ferramenta didáctica que facilite adquirir diversos coñecementos curriculares, segundo a temática, capacidades e competencias, así como preparar ao alumnado para a súa vida futura tanto se decide crear o seu propio proxecto, coma se incorpórase a un proxecto xa creado.

31 decembro 2015

Phenomenon Based Learning: ensinar sen materias

Phenomenon Based Learning (PhenoBL) é o novo sistema educativo que se implantará a partir de 2016 en Finlandia. Este sistema elimina as materias tradicionais para pasar a traballar íntegra e exclusivamente por proxectos. Isto modifica a planificación de adquisición de coñecementos, competencias e habilidades outorgando ao alumnado unha posición activa respecto da súa propia aprendizaxe. O cal non implica que non exista en ningún momento a clase maxistral, posto que quizá algúns proxectos requírana como punto de partida ou resolución de dúbidas, pero non será a opción maioritaria.