Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas
  3. Recursos
3 agosto 2021

Recursos para traballar as emocións na aula

A educación emocional resulta fundamental para os alumnos xa que lles axuda a identificar e xestionar as emocións que van experimentando nas distintas etapas da súa vida.

Os seguintes recursos resultan útiles para que os docentes poidan traballala na aula con estudantes de diferentes cursos. Para iso, destacamos distintos xogos de mesa, blogues con información e actividades a realizar en clase, películas centradas nesta temática, libros ou diversas manualidades.

8 xuño 2021

Pílulas de aprendizaxe: que son e como aplicalas

As pílulas de aprendizaxe serven para poñer en práctica o microlearning ou microaprendizaje, un método didáctico que divide o contido en ‘pequenas doses’ para que os alumnos poidan asimilalo de maneira máis eficaz.

9 febreiro 2021

Actividades para mellorar a comprensión lectora

Ler e comprender o que se le non é unha habilidade innata: require prestar moita atención e tamén práctica. E é que cando os nenos están a aprender a ler adoitan centrar a súa atención nas ilustracións e distráense con facilidade; e en ocasións, as présas por ler os textos máis rapidamente poden provocar que mesmo os máis maiores pérdanse información importante ou conceptos clave dun texto, un artigo ou un libro. Por iso, recollemos unha serie de actividades e recursos que axudan a mellorar a comprensión lectora.

14 decembro 2020

Lesson Study: analizando o proceso de ensino

Proveniente de Xapón, esta metodoloxía Lesson Study está a se estender polo resto de países asiáticos, América do Norte e Europa. Grazas a ela, analízanse as prácticas docentes e elabórase un informe que se comparte co resto da comunidade educativa. O obxectivo? Mellorar o labor dos educadores.

23 novembro 2020

Libros de pedagoxía para docentes

Psicoloxía cognitiva, memoria, procesos de aprendizaxe ou modelos de ensino máis inclusivos. Estes libros sobre pedagoxía están dirixidos a docentes e tratan estes e outros moitos temas. Neles atoparás teoría, estratexias e actividades que poderás aplicar dunha forma práctica na aula co obxectivo de transformar o proceso de ensino-aprendizaxe.

20 xullo 2020

Recursos e ideas para desenvolver o storytelling en educación

A lectura e creación de contos con nenos, coñecido como como storytelling, é un recurso pedagóxico con múltiples vantaxes no desenvolvemento dos alumnos: ao ler e escoitar diferentes historias, melloran capacidades como a comprensión, a síntese ou a análise. Ademais, amplían o seu vocabulario e fomentan a creatividade, xa que ao escoitar as historias, o menor vai creando imaxes mentais de personaxes, contornas e sucesos.

13 febreiro 2020

Actividades de mindfulness para Primaria e Secundaria

Algunhas actividades de Mindfulness para poñer en práctica cos alumnos nas aulas que incentivan aspectos como o control da respiración, a atención ás sensacións corporais, a regulación e liberación da tensión, a xestión de pensamentos e emocións ou o fomento da empatía mediante o contacto físico.

13 novembro 2019

Programas de mindfulness en educación

Como xa abordamos nunha publicación anterior, aplicar mindfulness na aula permite desenvolver a autoconciencia plena nos estudantes para: promover a súa concentración e atención, ensinar a relaxarse e a liberar a tensión, conectar co seu interior, regular as súas emocións, mellorar a interacción social coa súa contorna, evitar conflitos… En definitiva, conseguir o seu benestar persoal.

25 marzo 2019

Trello, unha ferramenta para organizar os teus proxectos educativos

TRELLO é unha aplicación multidispositivo e multiplataforma que permite xestionar proxectos de forma sinxela e moi visual. Intégrase ademais con moitas outras aplicacións, entre elas, as de Google dedicadas á educación. Esta aplicación ten a súa orixe no mundo empresarial e está baseada no método Kanban . Este método orixinalmente propón crear tarefas (o que se denominan “tarxetas” en Trello) para un proxecto e dividilas en 3 etapas: TO DO (por facer), DOING (facendo) e DOE (feito); desta maneira é sinxelo situar o estado no que se atopa cada tarefa e as persoas responsables. Por este motivo é unha boa ferramenta para a Aprendizaxe Baseada en Proxectos ( ABP).

27 febreiro 2019

Padlet, unha lousa colaborativa

Padlet, antes coñecido como Wallwisher, é unha plataforma dixital que ofrece a posibilidade de crear murais colaborativos. No terreo da escola, funciona como unha lousa colaborativa virtual na que profesor e alumnos poden traballar ao mesmo tempo, dentro dunha mesma contorna. Esta ferramenta abre un abanico de posibilidades para desenvolver diferentes recursos educativos.

15 novembro 2017

6 pasos para deseñar un escape room educativo

Tan pronto como entramos á habitación, o director do xogo pecha a porta detrás de nós. Atoparemos múltiples pistas para levarnos á salvación, e temos só unha hora para atopalas e escapar. Este é o concepto básico dun escape room como alternativa de lecer dispoñible en calquera das nosas cidades.

7 novembro 2017

A caixa de ferramentas

A día de hoxe existen innumerables cursos, encontros e xornadas sobre innovación educativa á que acoden centos de docentes motivados, con ganas de dar o salto, críticos co sistema, participativos e dispostos

Que ocorre pois, coa práctica na aula?

11 febreiro 2016

Enquisas que permiten aprender

As enquisas son series de preguntas realizadas a un grupo de persoas para reunir información. Habitualmente utilízanse en investigación e coñecemento de persoas, aínda que case todos estamos afeitos relacionalas coa sondaxe da opinión pública. Na súa versión dixital, son aplicacións online tanto web como móbiles que permiten recoller eses datos en calquera momento e lugar, mesmo offline con software específico.