Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas
  3. Paisaxes de aprendizaxe
12 xullo 2021

Paisaxes de aprendizaxe. Que son e como se aplican

Mediante as paisaxes de aprendizaxe, os estudantes poden coñecer os distintos contidos das materias dunha forma interactiva, a través dunha historia creada polo docente e cunha serie de actividades que resolver. Esta ferramenta pedagóxica, que representa visualmente unha serie de contidos curriculares, resulta ideal para todos os niveis educativos e nela aplícanse as Intelixencias Múltiples, a Taxonomía de Bloom e diferentes metodoloxías activas.