Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas
  3. Marcos de aprendizaxe
27 xullo 2021

Conectivismo: teoría da aprendizaxe para a era dixital

George Siemens autor e desarrollador do termo, defíneo como: "O conectivismo prové unha mirada ás habilidades de aprendizaxe e as tarefas necesarias para que as aprendizaxes florezan nunha era dixital".

5 xullo 2021

Aprendizaxe baseada na indagación: que é e como aplicalo na aula

Coa aprendizaxe baseada na indagación, o alumnado pode abordar as materias de ciencias dunha forma teórica e práctica, xa que se trata de investigar un tema a partir de preguntas e hipóteses, levar a cabo unha serie de experimentos e extraer unha serie de conclusións. Mostramos en que consiste e como aplicalo nas aulas.

21 xuño 2021

Os mellores libros para aplicar as metolodoxías activas na clase


Grazas ás metodoloxías activas os alumnos deixan de ser suxeitos pasivos do seu proceso de aprendizaxe e adquiren un rol protagonista. Cada vez gañan maior terreo nas aulas e as diversas técnicas e estratexias que propoñen fomentan o traballo en equipo, incentivan o espírito crítico e fortalecen as competencias dos estudantes. Ademais, trátase dun ensino que expón problemas contextualizados en contornas reais, de tal forma que os alumnos poden desenvolver ferramentas que lles axuden a facer fronte a situacións similares no futuro.

22 abril 2021

A importancia da educación ambiental

Os expertos sinalan que a educación ambiental é fundamental para que os máis novos tomen conciencia do seu entorno e aprendan a ser persoas responsables, cívicas, éticas, concienzudas e compasivas.

14 decembro 2020

Lesson Study: analizando o proceso de ensino

Proveniente de Xapón, esta metodoloxía Lesson Study está a se estender polo resto de países asiáticos, América do Norte e Europa. Grazas a ela, analízanse as prácticas docentes e elabórase un informe que se comparte co resto da comunidade educativa. O obxectivo? Mellorar o labor dos educadores.

4 marzo 2020

A Aprendizaxe Baseada no Pensamento

A Aprendizaxe Baseada no Pensamento (TBL) é unha metodoloxía activa que transforma a maneira de educar nos centros: fomenta unha aprendizaxe máis eficaz no que os alumnos razoan e desenvolven a capacidade de pensar de forma crítica á hora de enfrontarse a diferentes retos, tanto no ámbito educativo como na súa vida cotiá.

4 febreiro 2020

Metodoloxías activas: que son e como aplicalas na aula

As metodoloxías activas popularizáronse nos últimos anos, poñendo ao estudante no centro da aprendizaxe e facendo que este sexa máis autónomo e participativo. Con todo, a gamificación, a Aprendizaxe Baseada en Proxectos ou a ‘clase ao revés’ teñen a súa orixe no século XIX e o cambio de mentalidade dun pedagogo suízo. A continuación contámosche en que consisten e como se poden aplicar en clase.

19 decembro 2019

Comunidades de aprendizaxe: docentes, familias e estudantes unidos pola educación

As comunidades de aprendizaxe fomentan a participación de todos os membros do ecosistema educativo a través un proxecto conxunto que se basea na aprendizaxe dialógico e cooperativo. Desta maneira, estudantes, docentes e familias teñen un papel fundamental no día a día nun colexio, instituto ou centro para adultos.

29 outubro 2019

Todo o que debes saber sobre a aprendizaxe adaptativa

A aprendizaxe adaptativa fomenta a autonomía e a motivación do alumnado, poñéndolle no centro da súa propia aprendizaxe e adaptando os contidos ao seu ritmo. E aínda que o termo popularizouse co uso da Intelixencia Artificial, o certo é que vén de lonxe, en parte, grazas á Teoría da Aprendizaxe Programada e a máquina do ensino do psicólogo Burrhus Frederic Skinner.