Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas
  3. Gamificación
3 decembro 2021

Ferramentas para avaliar a través do xogo

Coa chegada das novas tecnoloxías, as formas tradicionais de avaliar aos estudantes evolucionaron e transformáronse. Os exames en papel, bolígrafo e tradicionais poden substituírse por ferramentas dixitais que permiten comprobar os coñecementos desde ordenadores, tabletas ou móbiles e que, ademais, fan que o alumnado participe na súa propia aprendizaxe.

24 xuño 2021

Como podemos aplicar o xogo ás nosas aulas?

Buscar novas ferramentas para enriquecer as aulas é unha constante entre os docentes de hoxe en día e, posiblemente, nunca foi tan amplo (e coñecido) o abanico de novas metodoloxías e técnicas pedagóxicas entre as que escoller. Por iso todo apunta a que o novo reto será saber cales se adaptan máis ao propio docente, ao grupo e aos contidos para impartir. Neste artigo imos analizar a gamificación e Aprendizaxe baseada no Xogo ( ABJ), dúas propostas que teñen moito que achegar ao proceso de ensino/ aprendizaxe. A profundidade e o protagonismo que se lle dá ao xogo é a clave e queda en mans do docente.

18 xuño 2021

Aprendizaxe Baseada no Xogo: en que consiste e como aplicalo na aula

Coa Aprendizaxe Baseada no Xogo, os estudantes de todos os niveis educativos poden reforzar materias ou traballar contidos a través do xogo, o que para eles supón unha maior participación e motivación. Ademais, esta metodoloxía ofrece ao docente unha información útil ao redor de destrezas e progreso do alumnado.

28 xaneiro 2021

Apps e plataformas educativas para gamificar a aula

A gamificación é unha técnica de ensino (e non unha metodoloxía) na que o docente se serve de estratexias propias do mundo do xogo para motivar aos alumnos. Por exemplo, co uso de narrativas, a obtención de puntos, clasificacións, cartas, tarxetas, recompensas… Desta forma, o alumnado séntese máis motivado durante o seu proceso de aprendizaxe e, como consecuencia, é máis participativo.

23 outubro 2020

Ideas educativas para usar as redes sociais en clase

Sabías que un 87% dos usuarios entre 16 e 65 anos que utilizan Internet tamén fan uso das redes sociais? E que son os mozos (entre 16 e 24 anos) os que utilizan un maior número de redes sociais (5,4) tendo como preferencia Instagram? Estas son algunhas das conclusións do último estudo sobre Redes Sociais realizado por IAB Spain.

As vantaxes de utilizar redes sociais en clase son variadas e están relacionadas coas habilidades comunicativas e colaborativas, ademais de que fomentan diversas competencias como as tecnolóxicas ou a creación dunha identidade dixital, entre outras cuestións.

9 outubro 2020

Claves do movemento ‘ maker’ en Educación

Este movemento maker aplica a filosofía do ‘Faino ti mesmo’. Na contorna educativa, presenta múltiples beneficios: propicia o traballo colaborativo, axuda a desenvolver o pensamento crítico, fomenta o sentimento de pertenza, aumenta a motivación, e ademais, fomenta que os estudantes poidan experimentar, crear, equivocarse e rectificar, aprendendo do proceso e dos seus erros.

9 xuño 2020

As claves da Aprendizaxe Baseada en Retos

A Aprendizaxe Baseada en Retos (ABR) presenta aos alumnos un problema real da súa contorna e motívalles a investigar e traballar en equipo para buscar unha solución. O traballo colaborativo, a creatividade e o espírito crítico son capacidades que melloran notablemente nos estudantes tras realizar proxectos seguindo a metodoloxía do ABR. A continuación contámosche en que consiste.

8 abril 2020

A importancia de educar en STEAM

A educación en STEAM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería, Arte e Matemáticas) promove un traballo colaborativo entre o alumnado, ademais de proporcionar unha aprendizaxe empírica das disciplinas. Destacamos os beneficios de combinar estas materias e cales son algunhas das aplicacións segundo o nivel educativo.

4 febreiro 2020

Metodoloxías activas: que son e como aplicalas na aula

As metodoloxías activas popularizáronse nos últimos anos, poñendo ao estudante no centro da aprendizaxe e facendo que este sexa máis autónomo e participativo. Con todo, a gamificación, a Aprendizaxe Baseada en Proxectos ou a ‘clase ao revés’ teñen a súa orixe no século XIX e o cambio de mentalidade dun pedagogo suízo. A continuación contámosche en que consisten e como se poden aplicar en clase.

16 xaneiro 2019

Comparativa de Aprendizaxes

Neste artigo imos lembrar e comparar unha serie de estratexias didácticas. Poden percibirse como similares, pero teñen diferenzas importantes. Analizamos os puntos crave para distinguilos, e imos lembrar tamén as catro grandes teorías da aprendizaxe onde se enmarca cada un deles como punto de partida.

13 decembro 2018

Gamificación: a psicoloxía do alumno como xogador

Neste artigo centrámonos nun elemento crave para a gamificación na aula. Unha característica precedente ao propio xogo, que debería ter un papel determinante no deseño do mesmo e á que debemos prestar especial atención á hora de implementar a gamificación cos nosos alumnos: os tipos de xogador.

21 decembro 2017

Kahoot! Aprendizaxe baseada no xogo

Kahoot! é unha plataforma de aprendizaxe baseada no xogo libre que foi desenrolada por Johan Brand, Jamie Brooker e Morten Versvik. Foi lanzada en agosto de 2013, e na actualidade goza xa dun merecido posto no # toptic5.

Kahoot! utilízase para a avaliación formativa, para supervisar o progreso de cada estudante cara aos obxectivos de aprendizaxe, identificar as fortalezas e debilidades e/ou preparar repasos ou mesmo controis que non parecen selo.

15 novembro 2017

6 pasos para deseñar un escape room educativo

Tan pronto como entramos á habitación, o director do xogo pecha a porta detrás de nós. Atoparemos múltiples pistas para levarnos á salvación, e temos só unha hora para atopalas e escapar. Este é o concepto básico dun escape room como alternativa de lecer dispoñible en calquera das nosas cidades.

17 xullo 2017

Minecraft, algo máis que un videoxogo

Minecraft é un videoxogo que consiste en colocar e destruír bloques para construír estruturas tridimensionales. Tamén permite explorar o mundo aberto e pixelado no que se desenvolve, recompilar recursos, utilizar obxectos e loitar con inimigos ou outros xogadores. E o mellor é que conta cunha versión específica para o ámbito educativo: Minecraft: Education Edition

27 abril 2017

Bases do coñecemento organizadas

A interrelación do coñecemento é clave para entender a totalidade da realidade. As bases do coñecemento organizado son instrumentos cognitivos que serven para organizar, clasificar e representar os coñecementos que os estudantes constrúen durante a aprendizaxe.

4 marzo 2017

ARG ou xogos de realidade alternativa, moito máis que xogos

realidade alternativa (AR polas súas siglas en inglés) e máis concretamente os xogos de realidade alternativa (Alternative Reality Game) son narracións interactivas multiformato coa realidade física como soporte, pero que utiliza outra serie de recursos tanto dixitais como físicos e que permiten contar unha historia afectada pola intervención dos participantes.

21 febreiro 2017

Socrative, unha ferramenta de participación na aula

Socrative é unha aplicación nada en 2010 no MIT, EEUU, da man dun profesor que decidiu utilizar os dispositivos móbiles na aula como soporte para as clases e non loitar por erradicalos das mans dos seus estudantes durante as súas horas lectivas.

12 abril 2016

Proxectos STEAM: crear para aprender

STEAM son as siglas que identifican as disciplinas Science,  Technology,  Engineering,  Art e  Mathematics, é dicir, ciencia, tecnoloxía, enxeñería, arte e matemáticas. Tradicionalmente, o foco deses ámbitos científicos e tecnolóxicos centrábanse no STEM, aínda que desde hai uns anos atopamos a tendencia de incorporar a arte para xerar innovación e creatividade aos procesos.

11 febreiro 2016

Enquisas que permiten aprender

As enquisas son series de preguntas realizadas a un grupo de persoas para reunir información. Habitualmente utilízanse en investigación e coñecemento de persoas, aínda que case todos estamos afeitos relacionalas coa sondaxe da opinión pública. Na súa versión dixital, son aplicacións online tanto web como móbiles que permiten recoller eses datos en calquera momento e lugar, mesmo offline con software específico.

15 xaneiro 2016

Gamificación: xogar para aprender

A ludificación ou gamificación consiste en aplicar técnicas de xogo en ámbitos que non son xogos ou, como citan máis amplamente en www.gamificacion.com, "é o emprego de dinámicas e mecánicas de xogo en ámbitos e aplicacións non lúdicas co fin de potenciar a motivación, a concentración, o esforzo, a fidelización e outros valores positivos comúns a todos os xogos".
27 xullo 2015

Aprender facendo ou Learning by Doing

John Dewey, filósofo estadounidense, foi un dos primeiros en sinalar que a educación é un "proceso interactivo" por iso se lle pode considerar o pai da educación experiencial moderna. Aprender Facendo ou Learning by Doing non é só unha aprendizaxe por experimientación.