Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas
  3. Flipped Classroom
9 setembro 2020

Blended Learning: un modelo de aprendizaxe para o futuro

O Blended Learning ou aprendizaxe híbrida (presencial + virtual) abre a porta a un tipo de ensino no que –cun acceso combinado aos contidos mediante plataformas dixitais e presencialidade– o profesorado pode centrarse máis nos problemas dos estudantes dando autonomía aos alumnos, que poden aprender ao seu propio ritmo. Falemos dos seus beneficios e de como aplicalo no ámbito educativo.

13 febreiro 2020

Actividades de mindfulness para Primaria e Secundaria

Algunhas actividades de Mindfulness para poñer en práctica cos alumnos nas aulas que incentivan aspectos como o control da respiración, a atención ás sensacións corporais, a regulación e liberación da tensión, a xestión de pensamentos e emocións ou o fomento da empatía mediante o contacto físico.

4 febreiro 2020

Metodoloxías activas: que son e como aplicalas na aula

As metodoloxías activas popularizáronse nos últimos anos, poñendo ao estudante no centro da aprendizaxe e facendo que este sexa máis autónomo e participativo. Con todo, a gamificación, a Aprendizaxe Baseada en Proxectos ou a ‘clase ao revés’ teñen a súa orixe no século XIX e o cambio de mentalidade dun pedagogo suízo. A continuación contámosche en que consisten e como se poden aplicar en clase.

16 xaneiro 2019

Comparativa de Aprendizaxes

Neste artigo imos lembrar e comparar unha serie de estratexias didácticas. Poden percibirse como similares, pero teñen diferenzas importantes. Analizamos os puntos crave para distinguilos, e imos lembrar tamén as catro grandes teorías da aprendizaxe onde se enmarca cada un deles como punto de partida.

19 xuño 2017

The Flipped Classroom, un novo modelo pedagóxico que rompe coa escola tradicional

O Flipped Classroom (FC) é un modelo pedagóxico que transfire o traballo de determinados procesos de aprendizaxe fora da aula, e utiliza o tempo de clase, ademais da experiencia do docente, para facilitar e potenciar outros procesos de adquisición e práctica de coñecementos que suceden dentro de aula.

12 marzo 2017

The Flipped Classroom: aprendizaxe baseada no alumno

The Flipped Classroom ou a clase ao revés é un "modelo pedagóxico que transfire o traballo de determinados procesos de aprendizaxe fóra da aula e utiliza o tempo de clase, xunto coa experiencia do docente, para facilitar e potenciar outros procesos de adquisición e práctica de coñecementos dentro da aula".
28 maio 2016

Unha aprendizaxe eficiente, por favor; mesturada, non axitada. Blended Learning

O blended learning ou aprendizaxe mixto, mesturado ou semipresencial é aquel que combina o ensino en ámbitos físicos e virtuais. Ademais, en palabras de Heinze e Procter en 2004 "O Blended Learning é a aprendizaxe facilitada a través da combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de ensino e estilos de aprendizaxe, e baseada nunha comunicación transparente de todas as áreas implicadas no curso".

22 xullo 2015

Integramos as TIC no currículo

Na dúas primeiras propostas educativas tratamos a aprendizaxe combinada e a clase ao revés, dous enfoques didácticos actualmente baseados nas tecnoloxías dixitais pero para os cales estas non deberían ser absolutamente imprescindibles, pois as metodoloxías non teñen por que estar atadas a unha infraestrutura concreta, neste caso os computadores, tabletas e teléfonos, senón que expoñen un modo de facer as  cousas, independentemente dos medios que se utilicen.

15 xaneiro 2014

Un experimento intercentro de clase ao revés

Se hai algo que en principio pode dificultar a experimentación coa Flipped Classroom ou clase ao revés é a imposibilidade de que un só profesor poida crear ou atopar todas as videolecciones curriculares da súa materia. Se ese traballo distribúese entre un equipo de persoas traballando colaborativamente, o obxectivo pode alcanzarse nun tempo substancialmente menor, durante o cal cada membro do equipo poderá dedicarse ás áreas que máis lles gustan ou nas que se consideran máis competentes.
 

8 xaneiro 2014

A clase ao revés paso a paso

Xa vos falamos antes do concepto de clase ao revés, e cremos que seguiremos facéndoo durante moito tempo porque, aínda que non é a solución para todos os problemas das aulas do s.XXI, si nos parece unha alternativa metodolóxica fácil de implementar e con resultados inmediatos.

12 decembro 2013

Adeus ás fotocopias

A finais do século XVIII publícase a Encyclopédie onde aparecen recompilados os coñecementos máis actualizados da época sobre ciencias, artes e oficios. Ocupaba 35 volumes e dedicáronse á súa escritura 29 anos.