Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas
  3. Espazos de aprendizaxe
3 xuño 2021

12 pasos para transformar os espazos educativos


Necesítase emprender procesos de análises nos que se implique a toda a comunidade educativa e que respondan a uns obxectivos claros. Creativamente as aulas deben ser totalmente diversas e os patios expresión de diversidade en ofertas de xogo e aprendizaxe.

8 maio 2019

Espazos que xeran aprendizaxes

Vemos a moitos profesores preocupados por transformar as súas realidades. Son profesores que atoparon espazos onde compartir e colaborar, como nos encontros Inspiratics. Entre nós falamos de moitos aspectos relacionados coa educación, como poden ser as metodoloxías, as ferramentas, a pedagoxía adecuada, o redeseño de espazos educativos e, en xeral, a ciencia da Aprendizaxe. Por iso buscamos novos espazos de colaboración onde poidámonos atrever a pensar con paixón os novos modelos educativos, así como  visualizar as novas escolas do futuro cun único obxectivo: manter a esencia da aprendizaxe.