Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Educación e tecnoloxía
8 novembro 2021

5 beneficios dos podcast en Educación

Os podcasts poden definirse como arquivos de audio gratuítos que poden descargarse e escoitarse desde un computador ou calquera outro dispositivo con Internet (computador, móbil, tableta…) con só acceder a algunha das múltiples plataformas que xa os aloxan. Así mesmo, achegan grandes vantaxes para mellorar o proceso de ensino - aprendizaxe.

12 xaneiro 2021

Arduino: as claves dunha das plataformas de desenvolvemento máis populares en robótica educativa

Arduino é unha plataforma de desenvolvemento de código aberto, tanto no software como no hardware, que dispón dunha placa electrónica coa que os estudantes poden experimentar mentres aprenden coñecementos de robótica, electrónica e programación. Explicamos os seus principais beneficios e a súa aplicación para os distintos niveis educativos.

6 novembro 2020

O pensamento computacional e a súa importancia na educación

Co pensamento computacional, os estudantes desenvolven habilidades relacionadas coa resolución de problemas mentres que aplican algoritmos e instrucións informáticas. Como se trata dun proceso mental, baséase no pensamento humano, polo que tamén se pode aplicar a materias que non estean relacionadas coa ciencia ou a informática. Mostramos as súas vantaxes e como poñelo en práctica en cada un dos niveis educativos.

9 outubro 2020

Claves do movemento ‘ maker’ en Educación

Este movemento maker aplica a filosofía do ‘Faino ti mesmo’. Na contorna educativa, presenta múltiples beneficios: propicia o traballo colaborativo, axuda a desenvolver o pensamento crítico, fomenta o sentimento de pertenza, aumenta a motivación, e ademais, fomenta que os estudantes poidan experimentar, crear, equivocarse e rectificar, aprendendo do proceso e dos seus erros.

22 setembro 2020

5 ámbitos de uso de Blockchain no sector educativo

A Blockchain ou cadea de bloques é un concepto que se relacionou coas moedas virtuais, pero que ten múltiples aplicacións en numerosos ámbitos, como o educativo.

Creada fai dez anos, a tecnoloxía Blockchain naceu ligada aos sistemas de pago virtuais como as moedas Bitcoin grazas á súa capacidade para cifrar e descentralizar a información, garantindo a máxima seguridade e privacidade; algo que fai que o seu uso expóñase noutras contornas, incluída a educativa.

9 setembro 2020

Blended Learning: un modelo de aprendizaxe para o futuro

O Blended Learning ou aprendizaxe híbrida (presencial + virtual) abre a porta a un tipo de ensino no que –cun acceso combinado aos contidos mediante plataformas dixitais e presencialidade– o profesorado pode centrarse máis nos problemas dos estudantes dando autonomía aos alumnos, que poden aprender ao seu propio ritmo. Falemos dos seus beneficios e de como aplicalo no ámbito educativo.

17 agosto 2020

Volta ao cole: aplicacións e ferramentas indispensables para os docentes

A volta ás aulas para os docentes supón organizar distintas tarefas, tanto propias como destinadas ao alumnado, que resultan esenciais para poñer en marcha o novo curso escolar.

As seguintes aplicacións, plataformas e ferramentas dirixidas ao profesorado resultaranlles útiles para organizar o traballo, xestionar o día a día na aula e avaliar aos estudantes.

22 xuño 2020

Apps para crear mapas mentais facilmente

Para procesar de forma correcta unha información ou explicala de maneira clara, os mapas mentais ou conceptuais resultan unha opción interesante. Son especialmente útiles no ámbito educativo, xa que permiten tanto a estudantes como a docentes representar gráficamente distintas ideas que conflúen e/ou se relacionan entre si mediante frechas ou conectores, formando o espectro global do tema en cuestión a modo de esquema.

22 abril 2020

Aplicacións para modificar e crear documentos de texto

Para crear, enviar e modificar documentos de texto habitualmente empréganse o computador e un programa informático. Pero cada vez son máis os usuarios que utilizan outros dispositivos para iso: tabletas, smartphones… Para eles tamén hai opcións: é posible instalar aplicacións que facilitan estas tarefas en calquera momento e lugar.

10 xaneiro 2020

5 apps para docentes e estudantes para organizar o día a día

Presentamos diferentes apps para dispositivos móbiles que resultan útiles para que docentes e estudantes poidan organizar máis facilmente as súas tarefas diarias, tanto dentro como fora da aula.

29 outubro 2019

Todo o que debes saber sobre a aprendizaxe adaptativa

A aprendizaxe adaptativa fomenta a autonomía e a motivación do alumnado, poñéndolle no centro da súa propia aprendizaxe e adaptando os contidos ao seu ritmo. E aínda que o termo popularizouse co uso da Intelixencia Artificial, o certo é que vén de lonxe, en parte, grazas á Teoría da Aprendizaxe Programada e a máquina do ensino do psicólogo Burrhus Frederic Skinner.

18 outubro 2019

5 usos que xa ten a Intelixencia Artificial na aula

Aínda que moitos consideran a Intelixencia Artificial unha tecnoloxía propia do futuro, o certo é que xa se está empregando con éxito en distintos ámbitos, incluído o educativo. E para gozar dela non son necesarios complexos sistemas nin robots: basta cun computador e un programa informático.

12 setembro 2019

5 aplicacións útiles para profesores

Os dispositivos móbiles, grazas ás aplicacións ( apps), son cada vez máis personalizables. Quen máis quen menos, todos descargamos aplicacións nos nosos dispositivos que nos resultan útiles para xestionar a nosa vida persoal e profesiona

A continuación enumeramos 5 aplicacións –das que nunca falaramos– que poden resultar moi útiles a profesores e mestres. Ben por tratarse de aplicacións para usar no día a día: como Idoceo ou Quizizz; ou ben para usar en ocasións puntuais: como Too Noisy, CamScanner ou Classroom Screen.

31 xullo 2019

Vitaminas para o teu navegador

Necesitas mellorar a túa forma de traballar online? E se existise esa pequena diferenza que mejorára a túa experiencia e a túa produtividade? Non queremos cambiar a apriencia nin o tema, queremos axudarche cunha pequena selección de ferramentas que poderás engadir de maneira moi sinxela ao teu navegador.

16 novembro 2018

Robótica educativa: máis aló de recursos e ferramentas.

Nas últimas décadas, son moitos os países que están a introducir a robótica na educación e converteuse nunha actividade de aprendizaxe interdisciplinar. Aplicando unha metodoloxía baseada en proxectos, ofrécenos aprendizaxes significativas independentemente dos niveis educativos nos que se aplica.

27 novembro 2017

Evidencias de aprendizaxe e nivel de competencia dixital docente Palabras descoñecidasCopiar

No contexto actual debemos reforzar sen dúbida a adquisición, implementación e mellora da Competencia Dixital dos docentes porque estamos nun mundo dixitalizado e que se move xa por factores que se basean nesta dixitalización como o big data, machine learning ou a intelixencia artificial que aplicamos xa nas nosas vidas.

7 novembro 2017

A caixa de ferramentas

A día de hoxe existen innumerables cursos, encontros e xornadas sobre innovación educativa á que acoden centos de docentes motivados, con ganas de dar o salto, críticos co sistema, participativos e dispostos

Que ocorre pois, coa práctica na aula?

20 outubro 2017

Competencia dixital: vital para profesores e estudantes do século XXI

A competencia dixital é esencial para a aprendizaxe, o traballo e a participación activa na sociedade de hoxe. No ámbito da educación, tan importante como adquirir esta competencia é entendela desenvolvendo unha actitude positiva, crítica e realista cara ao uso da tecnoloxía entendendo os proles e os contras e respectando uns principios éticos tanto en profesores como en alumnos.

23 febreiro 2017

Como avaliamos o uso das TIC do noso alumnado?

Todo o profesorado avalía, avaliades... xa sexa de maneira oficial ou directamente sobre a práctica para adaptar as clases ás necesidades de cada estudante ou do grupo. Entón, por que non avaliar o uso das TIC do alumnado? Probablemente moitos de vós fagádelo. De feito, seguro que detectades que necesita cada persoa para usar as ferramentas e dispositivos TIC que se usan na aula. Con todo, quizá non o facemos explícito a pesar de que a competencia dixital é algo que todas e todos os estudantes deben adquirir ao seu paso pola educación obrigatoria.

2 xuño 2016

Como realizamos proxectos con TIC nas aulas de Primaria?

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Primaria, do mesmo xeito que vimos con SecundariaInfantil ou FP, permiten traballar aspectos non só tecnolóxicos ou dixitais, senón a realización de proxectos baseados en coñecementos, competencias ou habilidades.

15 marzo 2016

Proxectos TIC en ciclos de Formación Profesional

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación son o día a día dos nosos estudantes de FP: tanto para o seu uso persoal como para as posibilidades que lles ofrece no seu campo de estudos técnicos ou profesionais.

26 decembro 2015

¿Cómo usamos as TIC en Secundaria?

A tecnoloxía pode facilitar a formación integral do alumnado en todas as etapas educativas, aínda que é certo que, especialmente en Secundaria, permite dar un salto maior de espectador a creador de tecnoloxía. A formación dixital e tecnolóxica desde a creación dos propios elementos TIC pode realizarse a través da programación, a robótica, a creatividade a través de fotografía, de elemento audiovisual ou de texto, do desenvolvemento de aplicacións e webs, etc.
22 setembro 2015

Proxectos TIC no centro: estamos a levalos a cabo sen sabelo? Como detectalos?

Estás a traballar con tecnoloxía en clase, no curso ou no colexio? Utilizas unha metodoloxía pedagóxica que integra as TIC como ferramenta de aprendizaxe? Estás a preparar para este ano escolar e/ou os seguintes un proxecto TIC? Es un profesor innovador?
16 febreiro 2015

Proxectos TIC dende Infantil

Pizarras dixitais, computadores, tabletas... as nosas nenas e nenos viven rodeados de dispositivos na aula en todas as etapas escolares e, a maioría deles, conectados a Internet. Ademais, nas familias conviven con outros tantos que son prestados polas súas nais e pais como, por exemplo, os teléfonos móbiles. Isto fai que a inmersión TIC ademais de necesaria poida ser formativa para un uso seguro, con aproveitamento educativo ou de lecer e en prevención dos retos de ciberseguridade.
12 febreiro 2014

Algo máis que esquemas. A TICs nos modelos de aprendizaxe

Lonxe quedaron xa as aplicacións das teorías conductistas aos sistemas de ensino dos países desenvolvidos.

Desde as teorías de Pavlov, Thorndike, Watson e Skinner entre outros, ata a aplicación do deseño por computador de estándares para ambientes de aprendizaxes (os coñecidos como SCORM en Estados Unidos). Todos, en pouco tempo, mostraron as súas debilidades ao non ser útiles para aprendizaxes complexas, nin para atender ás sutís diferenzas entre as persoas, nin para adaptarse ás necesidades cambiantes do ser humano.