Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Acción tutorial
12 maio 2021

Atendendo á diversidade na aula

A educación e a diversidade sempre deben ir da man. A continuación, mostramos como as Comunidades de aprendizaxe, o Aprendizaxe Servizo (ApS) e a Estimulación temperá poden axudar a facer que as nosas aulas sexan capaces de convivir mellor coa heteroxeneidade.

13 novembro 2019

Programas de mindfulness en educación

Como xa abordamos nunha publicación anterior, aplicar mindfulness na aula permite desenvolver a autoconciencia plena nos estudantes para: promover a súa concentración e atención, ensinar a relaxarse e a liberar a tensión, conectar co seu interior, regular as súas emocións, mellorar a interacción social coa súa contorna, evitar conflitos… En definitiva, conseguir o seu benestar persoal.

 

18 outubro 2019

5 usos que xa ten a Intelixencia Artificial na aula

Aínda que moitos consideran a Intelixencia Artificial unha tecnoloxía propia do futuro, o certo é que xa se está empregando con éxito en distintos ámbitos, incluído o educativo. E para gozar dela non son necesarios complexos sistemas nin robots: basta cun computador e un programa informático.

19 xuño 2017

Aspectos craves da Acción Tutorial

É unha actividade enmarcada dentro da Orientación. A acción tutorial é un compoñente básico da actividade docente e educativa e parte esencial do desenvolvemento curricular segundo indican as leis educativas en España -desde a Lei Xeral de Educación (LGE, 1970) ata a actual lei vixente a Lei Orgánica da Mellora de Calidade Educativa (LOMCE, 2013)-. Todo profesor/a do centro educativo está implicado na acción tutorial. Os axentes educativos tamén participan na mesma.