Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Unha xirafa na aula. A neurodidáctica chega aos colexios

Desde fai uns poucos anos moitas cuestións que ata agora só intuíamos están a ser obxecto de estudo pola Neurociencia e aos poucos, están a darnos as claves de como aprende o noso cerebro; é agora, con datos na man, cando podemos mellorar aplicando o aprendido ao deseño das nosas clases.

Qué é?

Obxectivos:

 • Coñecer que é a neurodidáctica, como xorde e o marco no que se inscribe esta nova disciplina.
 • Identificar as características sobre as que se asenta a neuroescuela.
 • Coñecer o proceso neurobiológico da motivación e como determina a aprendizaxe do alumno.
 • Entender por que non existe aprendizaxe sen memoria e como traballar favorecer o paso da información ás memorias de longo prazo.


“Ninguén pode aprender nada, e menos dunha maneira abstracta, a menos que aquilo que vaia a aprender acenda a súa curiosidade" - Francisco Moura


Desde fai uns poucos anos moitas cuestións que ata agora só intuíamos están a ser obxecto de estudo pola Neurociencia e aos poucos, están a darnos as claves de como aprende o noso cerebro; é agora, con datos na man, cando podemos mellorar aplicando o aprendido ao deseño das nosas clases.

A diferenza do que ocorre na maioría dos centros educativos, hoxe en día empézanse a ver iniciativas que deseñan como neuroescolas; sen comezar falando dos contidos; os profesores que traballan desde esta perspectiva neuro evocan emocións, expoñen situacións ou historias como punto de partida xerando un estado no alumno. Pasamos de centrarnos na lóxica do cerebro racional a focalizar nas emocións e desexos co que a neuro-educación aproxímase ás estratexias do neuromarketing en canto a atención, emoción e memoria.


O PROCESO NEUROLÓXICO

O cerebro límbico, o noso cerebro emocional, actívase cando algo diferente asoma na nosa contorna. O cerebro réptil memorízao se é importante para a nosa supervivencia e o cerebro racional é o que nos permite pensar e reflexionar.

Nestas zonas prodúcense reaccións que liberan os neurotransmisores, actívanse cando algo sobresae da monotonía. A Neuroeducación aplica este coñecemento científico á aula e dános unha serie de pautas para traballar a motivación, a atención e a memoria.

Nas etapas iniciais, traballamos moito con leste "gabinete do asombro" coa curiosidade, co xogo e é a neuro a que nos remite ao que sucede neste proceso como o circuíto D.A.S. (desexo, acción, satisfacción)

Desexo - Acción- Satisfacción onde se xeran os neurotransmisores segundo estas fases Dopamina - adrenalina - serotonina

infografia_competenciadigital_cuadro.jpg

O cerebro necesita 3 cousas para funcionar, osíxeno, azucre e auga.


Por medio do xogo, somos capaces de combinar a atención e a satisfacción para convertelo nunha mestura imbatible que nos axuda a traballar a memoria.

A plasticidad neuronal, os ritmos e a atención sostida tamén son obxecto de estudo e aplicación pola neurodidáctica. Onde xa podemos ver nalgúns colexios están inmersos en repensar as clases cunha estrutura sinxela e neuro-efectiva: Activación, construción, consolidación e avaliación.

ROSCO APRENDIZAJE (1) (1) (1).png


Cunha combinación destes elementos e unhas pautas queremos brindarche a posibilidade de comprobar se é ou non aplicable na túa aula.

Recomendacións para unha escola neuro:

 1. ENGANCHA COAS  XIRAFAS NA AULA. Se disruptivo, inicia as túas sesións con algo que cre expectación, medo ou sorpresa
 2. EXPLORA O SEU MICROCOSMOS. Debemos aterralo en algo do día a día, levar a aprendizaxe ao seu microcosmos: Ao vir hoxe a clase vin no parque unha fila de árbores todos pintados de azul, a que cren vostedes que pode deberse ese fenómeno? Que intención ten quen o faga?
 3. EXPLICA E COMPARTE nun formato de diálogo ou posta en común sen presión.
 4. APLICA pero tendo en conta os ritmos que cada alumno necesita para traballar e dar cos resultados esperados.
 5. REFLEXIONA buscando que sexa o propio alumno quen aproveite a súa motivación intrínseca. Dirixe e acompáñaos coas túas preguntas pero non esquezas manter a motivación aproveitando elementos recorrentes  (expectación, medo ou sorpresa)
 6. ALIMENTA O CEREBRO. Como todo elemento de precisión necesita estar ben mantido. Osíxeno, auga e glicosa son as súas necesidades
 7. MONTAÑA RUSA. Se disruptivo, altera os ritmos e situacións para xerar actividade física e reducir os tempos das tarefas favorecendo a atención.

.

Outros enlaces de interés