Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Recursos dixitais

Un lugar no espazo: Situando acontecementos

Os estudos de Gesell sinalan que a partir dos 5 ó 6 anos aproximadamente as persoas teñen capacidade para localizarse nun espazo, e a partir dos 8 comeza o interese en visitar novos lugares que non se coñecen. Este interese e esta capacidade nas idades máis temperás está referida á propia realidade vivida, pero ao pouco tempo pódese realizar sobre as representacións desa realidade, é dicir sobre os mapas.

Qué é?

Os estudos de Gesell sinalan que a partir dos 5 ó 6 anos aproximadamente as persoas teñen capacidade para localizarse nun espazo, e a partir dos 8 comeza o interese en visitar novos lugares que non se coñecen. Este interese e esta capacidade nas idades máis temperás está referida á propia realidade vivida, pero ao pouco tempo pódese realizar sobre as representacións desa realidade, é dicir sobre os mapas.

Representar a contorna con representacións gráficas é unha actividade que se pode comezar a traballar desde a educación infantil; en niveis posteriores, localizar no espazo determinados acontecementos axuda a entendelos no seu contexto, a comprender o valor estratéxico que tiñan algunhas cidades ou o lonxe ou preto que estaban, pero sobre todo, permiten facelos máis reais.

Noutro apartado de leste mesmo bloque comentamos as posibilidades que ofrecían as actividades de situar acontecementos nunha liña de tempo. Agora o que che propoñemos é un exercicio similar no que o alumnado sitúe a determinados personaxes ou acontecementos nun espazo xeográfico.

Algúns dos servizos da internet que permiten realizar este tipo de actividades son por exemplo:

Con estes servizos podes localizar lugares ou percorridos nun mapa para mostrarllos ao teu alumnado e que saiba onde sucederon determinados acontecementos históricos, onde están situados os puntos da cidade que van visitar, ou mesmo situar as noticias que saen na prensa ou na televisión. Unha vez realizado o mapa, podes embebelo no blogue ou a páxina web da túa materia ou vela directamente desde o propio servizo no que creaches o mapa.

Oportunidades no aula

Quizais a posibilidade máis interesante que ofrecen estes servizos é pedirlle ao teu alumnado que sitúe xeograficamente a información ofrecida na aula. 

Neste caso, poderías realizar a seguinte secuencia de traballo:

1. Pídelle ao teu alumnado que se rexistre nalgún dos servizos que permite traballar con mapas.

2. Selecciona a información que consideras pertinente que localice:

Lugares nos que viviu un personaxe.
Feitos relevantes dun determinado período histórico.
Empresas dun determinado sector para o alumnado de formación profesional.
Puntos de interese dunha saída escolar.
Lugares de referencia no barrio (tendas, prazas, etc.)
Outras moitas posibilidades.
3. Dependendo do nivel no que traballes podes darlles a lista de lugares que teñen que localizar ou pedirlles que a busquen. De igual modo podes presentar algún dos lugares xa localizado.

4. O traballo pode realizarse de maneira individual, en pequenos grupos ou colectivamente entre toda a clase.

5. Ademais de localizar no mapa os puntos indicados, pódese engadir outra información que complemente o traballo.

Se te animas e queres comezar unha experiencia deste tipo, segue lendo máis artigos da nosa proposta, entre os que atoparás máis información sobre Google Maps y Open Street Maps. Atoparás guías de como realizar un mapa cos teus alumnos paso a paso.