Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Recursos dixitais

Twitter: aprendizaxe a través de 140 caracteres

Twitter é unha rede de microblogging que permite enviar e ler mensaxes de texto de 140 caracteres con imaxe, vídeo ou ligazóns (aínda que esta característica de mensaxes curtas pode que non dure moito tempo). É unha rede moi próxima á actualidade, xa que a súa fácil actualización e consulta desde teléfonos móbiles permite realizar seguimentos en directo a través de hashtags ou etiquetas, polo que é un espazo na internet moi utilizado por medios de comunicación, xornalistas, programas televisivos, organizadores de eventos, famosos, etc.

Qué é?

Twitter é unha rede de microblogging que permite enviar e ler mensaxes de texto de 140 caracteres con imaxe, vídeo ou ligazóns (aínda que esta característica de mensaxes curtas pode que non dure moito tempo). É unha rede moi próxima á actualidade, xa que a súa fácil actualización e consulta desde teléfonos móbiles permite realizar seguimentos en directo a través de hashtags ou etiquetas, polo que é un espazo na internet moi utilizado por medios de comunicación, xornalistas, programas televisivos, organizadores de eventos, famosos, etc.

Twitter permite crear contas persoais, así como de marcas comerciais ou de grupo/comunidades de persoas, xa que non fai distinción como outras ferramentas sociais, o que facilita usalo na aula por todo o alumnado, por proxectos ou polo propio centro escolar.

A través de www.twitter.com pódese crear unha conta, pero algo moi interesante no ámbito educativo é que non é necesario dispoñer dunha conta en Twitter para ver o que se di publicamente dentro da súa rede. Se accedes a www.twitter.com/search poderás realizar procuras aínda sen necesidade de rexistro previo.

Doutra banda, o funcionamento de Twitter como rede social é similar a Instagram, algo ao que o noso alumnado está afeito, onde a relación de amizade non debe ser recíproca, senón que cada usuario decide a quen seguir, aínda que non lle sigan a el. Con todo, pódese crear unha conta con privacidade onde o usuario sexa quen confirme que persoa pode seguirlle, aínda que non é unha práctica habitual dentro da filosofía aberta coa que naceu Twitter.

Oportunidades no aula

Algúns estudos xa en 2012 confirmaban que o uso de Twitter fomentaba a comunicación na aula e fóra dela, pasando de ser un medio de información a un de participación, tendo claro que sempre debe revisarse que medios sociais son os máis utilizados polos estudantes.

Así, en liñas xerais as oportunidades que nos ofrece unha ferramenta como Twitter para usala coas nosas mozas e mozos son:

 • información: realizar avisos de última hora, seguimento de actividades en clase, etc.
 • participación: apoiar o estudo, resolver dúbidas...
 • comunicación: dar a coñecer o traballo realizado en clase, curso ou centro.
 • relación con familias: facilitar que coñezan en directo que sucede en clase.
 • relación con empresas: cando os proxectos realízanse con terceiros ou o alumnado está a realizar prácticas ou formación dual pode ser unha canle importante de comunicación coas empresas tanto como primeiro contacto, como de agradecemento ou seguimento.
 • competencias lingüísticas: mellorar ou desenvolver a lingua, os idiomas, evitar faltas de ortografía, etc.
 • competencia dixital: usar Twitter permite non só ler, senón crear mensaxes tanto de texto, como de vídeo, imaxe, etc. polo que pode realizarse un traballo global de creación.
 • respecto e empatía: ensinar a usar Twitter é ensinar a comunicarse na internet con outras persoas, polo que o respecto a un mesmo, aos demais e ser empáticos con eles trabállase case sen darse conta.
 • avaliación: Twitter é unha rede aberta 24 horas, 7 días á semana... e pode avaliarse! Quizá non entre no currículo, pero o que din os estudantes, que preguntan ou como se relacionan pode terse en conta dentro da avaliación dunha ou varias materias.
Aplicación

Pódese aplicar dentro da aula nunha materia, nun proxecto de curso ou nun proxecto de centro, así como fora da aula mentres os estudantes preparan traballos ou exames.

Dentro da aula:

 1. Opinión y dúbidas: podes fomentar a actividade en clase para que perdan a vergoña en preguntar utilizando o teléfono móbil.
 2. Aprendizaxe curricular: dentro do teu día a día seguro que podes incluír actividades con Twitter, por exemplo esta academia de inglés que utiliza Twitter para atopar os erros ortográficos dos famosos e enviarlles as correccións: 

 

 1. Xestión da comunicación do proxecto: creaches un mercadillo, unha feira ou unha competición deportiva? Incluso a viaxe de estudos... comunícao ao mundo a través de Twitter, mellor dito, fai que os alumnos o fagan para que sexan conscientes das necesidades.
 2. Traballo diario: atréveste a colgar un tuit co hashtag #hoxeaprendin que resuma todo o que aprenderon durante o día? Para os alumnos é un gran exercicio de concreción, como era o caso de LOS ESpcpieALISTAS, por exemplo.

Fora da aula:

 1. Xestión de crise: envía mensaxes a alumnado e familias a través de Twitter para informar de cambios de última hora sobre unha actividade, un horario, etc.
 2. Titorías virtuais: a través dun hashtag promove as preguntas durante un día e hora concretos. Compartir a información publicamente para que outros estudantes poidan velos.

Importante: Twitter pódese utilizar a partir dos 14 anos, polo que en aulas con nenas e nenos máis pequenos pódese crear unha conta de aula ou de proxecto. Ademais, lembra sempre revisar a normativa do centro, xa que en ocasións tampouco se permite usar o móbil na aula. Pensa en todas as posibles continxencias que poden ocorrer (deixar de funcionar a conexión Wifi, uso inadecuado, etc. e planeta unha resposta... adiante!

Outros enlaces de interés

Centro de axuda de Twitter

Post Diccionario de Twitter para principiantes de AdveiSchool

Artigo Microblogging en el aula: de la información a la participación de Ismael Peña-López e Agustí Cerrillo Martínez

Artigo Aprender a usar Twitter y usar Twitter para aprender de Víctor Abella García e Vanesa Delgado Benito