Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Recursos dixitais

Televisión online escolar para o próximo curso

Estás a pensar nun novo proxecto multidisciplinar e mesmo transversal no teu colexio para o próximo curso? Pois a televisión online escolar pode ser a túa aposta. A creación dunha canle de vídeo escolar online permite traballar a creación de guións, a produción, realización e edición de vídeos; a busca de información, o tratamento de fontes e distintas habilidades de comunicación como a empatía, a escoita ou falar en público. As televisións deste tipo permiten narrar os proxectos de centro ou de curso, ou mesmo, dunha única materia; o que ademais permitiría traballar directamente coñecementos curriculares.
Qué é?

Estás a pensar nun novo proxecto multidisciplinar e mesmo transversal no teu colexio para o próximo curso? Pois a televisión online escolar pode ser a túa aposta.

A creación dunha canle de vídeo escolar online permite traballar a creación de guións, a produción, realización e edición de vídeos; a busca de información, o tratamento de fontes e distintas habilidades de comunicación como a empatía, a escoita ou falar en público. As televisións deste tipo permiten narrar os proxectos de centro ou de curso, ou mesmo, dunha única materia; o que ademais permitiría traballar directamente coñecementos curriculares.

Ademais, este tipo de proxectos permiten traballar de xeito integral a aprendizaxe a través das TIC como ferramenta e a educación no seu bo uso, xa que require de habilidades clave como coñecer os dereitos de imaxe dos menores, os permisos necesarios para publicar información, a empatía e o respecto aos demais tamén en Internet. Tamén permite formar o alumnado como espectadores críticos ante os contidos televisivos.

Unha das televisións que poden servir de referencia no ámbito escolar é Think1.tv iniciada por Colexio Montserrat, un espazo no que comparten reflexións sobre o mundo educativo e proxectos realizados na aula coa participación de docentes, persoas colaboradoras, nenos, nenas e adolescentes.

Outra televisión escolar interesante é a tv escolar do centro rural agrupado Ariño-Allozaespecializada en Infantil e Primaria. Ou o proxecto TeVesEnRed que ademais realizou un documento explicativo do modo de facer. No ámbito da formación adulta tamén dende a FP ou as universidades fanse apostas polas televisións online, como a televisión da Universidade de Vigo.

Piña 3.0: prensa, radio y televisión escolar do CEIP Terra de Piñeirais en Valladolid é outro exemplo de integración do ámbito televisivo non só para un grupo, senón para todo o centro, e con uso de todos os medios de comunicación de xeito integrado.

Por outro lado, a televisión online escolar tamén permite non só crear contido, senón tamén o consumir e aprender dende ao visionado de contido doutros, ben sexa televisións escolares ou canles de vídeo temáticas. Neste ámbito hai canles de vídeo especificamente de docentes ou de empresas que poden servir de apoio no mundo educativo. Por exemplo, en Derivando, de Eduardo Sáenz de Cabezón, pódese aprender matemáticas dun modo divertido ou, enCliphistoria sobre aprendizaxe de historia. Ademais, dende YouTube lanzaron a canle YouTube EDU con múltiples categorías por tipo de ensino (Primaria, Universitaria, Preescolar) ou por área, como tecnoloxía ou inglés.

Oportunidades no aula

É importante ter en conta que se pode fasear a implantación do proxecto dunha televisión escolar. Por exemplo, podedes traballar o primeiro semestre aprendendo a través de contidos creados en televisións doutras persoas. Posteriormente, podedes analizar as canles que máis vos gustaron para despois definir que facer e, por último, realizar a vosa propia televisión.

Aplicación

Crear unha televisión online escolar require sempre da definición das súas fases como, por exemplo, o fixemos ao crear proxectos STEAM:

  1. Definir ao alumnado e os medios dispoñibles: cámaras, móbiles, comprimidos, micros, etc. Recorda as posibilidades, vantaxes e retos do uso do móbil na aula.
  2. Definir o proxecto: descrición de obxectivos, competencias a traballar, coñecementos a adquirir e habilidades a desenvolver, así como a súa avaliación.
  3. Planificar o espazo temporal, así como as frecuencias de emisión na televisión, e quen participarán e os seus roles ou tarefas.
  4. Executar e desenvolver no tempo e modo establecido.
  5. Avaliar: en todas as súas posibilidades dende a autoavaliación, a avaliación compartida, etc. e tamén dende a perspectiva de mellorar en futuros proxecto.

Algo que é importante recordar e aprender a manexar é quen e como se almacenan os vídeos, quen e como se editan e a que canles soben. Podedes utilizar YouTube ou Vimeo para subir os vosos vídeos de xeito sinxelo e gratuíto e logo subilos ao blog ou web do proxecto se o vedes oportuno. Tamén podedes utilizar outras ferramentas de vídeo en directo como o propio YouTube ten ou UStream e Livestream se vos animades a realizar, por exemplo, telexornais a unha hora determinada, aínda que os usuarios sempre poderán velos despois. Tamén pode ser recomendable probar ferramentas como Periscope ou Meerkat: dúas aplicacións de sinxelo uso e gratuítas para realizar livestreaming. Por suposto, non esquezas planificar que se fará cos vídeos que non sexan utilizados: bórranse inmediatamente? almacénanse? faredes tomas falsas para un vídeo de fin de curso?

Innovación

A realización dunha canle de televisión online é compatible con calquera metodoloxía de traballo e proxecto, polo que pode ser un elemento adicional interesante para complementar as áreas doutros proxectos. Por exemplo, pódese realizar unha actividade de aprendizaxe-servizo en residencias de maiores nas que cada semana se faga un noticiero de como foi a actividade cos seus avances e retos.

Ademais, pódense explorar non só cos guións, senón coas ferramentas, xa que permite ampliar ou minimizar as tarefas a desenvolver segundo a idade, o tempo ou a necesidade, podendo facer edicións de vídeo máis complexos con alumnado máis maior ou guións máis elaborados na materia de lingua, así como vídeos curtos sen edición gravados co móbil para estudantes de Primaria.

Outros enlaces de interés

Curso online. La televisión y educación.  La formación de espectadores críticos

Proxecto TeVesenRed una TV Escolar  [pdf]

Tv escolar Think1.tv