Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Recursos dixitais

Socrative, unha ferramenta de participación na aula

Socrative é unha aplicación nada en 2010 no MIT, EEUU, da man dun profesor que decidiu utilizar os dispositivos móbiles na aula como soporte para as clases e non loitar por erradicalos das mans dos seus estudantes durante as súas horas lectivas.

Qué é?

Socrative é unha aplicación nada en 2010 no MIT, EEUU, da man dun profesor que decidiu utilizar os dispositivos móbiles na aula como soporte para as clases e non loitar por erradicalos das mans dos seus estudantes durante as súas horas lectivas.

A aplicación é un xestor da participación dos estudantes na aula en tempo real. Permite realizar test, avaliacións, actividades, etc. e manexar os datos polo docente. Así, Socrative ten unha app específica para o docente e outra para o alumno. Está dispoñible na App Store, Chrome Web Store, Google Play e Amazon, así como na web www.socrative.com con acceso diferenciado para ambos, o que permite adaptarse aos dispositivos e recursos de cada persoa. Se se está traballando en remoto cos estudantes tamén é posible utilizalo para crear clases específicas e recoller a información.

Mentres que o docente necesita crear unha conta en Socrative, os estudantes únense ás clases (roomscomo se chaman na plataforma) sen necesidade de creala. A ferramenta é gratuíta, aínda que este verán lanzaron unha versión de pago con máis opcións de personalización e que aumenta os límites de estudantes por clase, por exemplo, e por menos de 50 dólares ao ano.

Dispón de diferentes opcións que de maneira sinxela permiten coñecer diferentes datos. O docente crea un Quiz (cuestionario), Space Race (cuestionario con tempo) ou Exit Ticket (cuestionario con ránking de resultados) e os alumnos responden en tempo real a través dos seus dispositivos. O profesor pode seguir os resultados en directo e revisalos posteriormente en repórtelos que almacena Socrative. As preguntas que se realizan na aplicación son de resposta múltiple, verdadeiro ou falso epregunta curta. Este feedback pode ser esencial para coñecer os coñecementos dos estudantes.

É unha ferramenta moi sinxela de utilizar tanto para profes como para estudantes.

A continuación podes ver o titorial:

Oportunidades no aula

Debido á súa sinxeleza, Socrative pode ser utilizado para múltiples actividades, pero ao redor das oportunidades, podemos especificar:

 1. Feedback instantáneo. Esta aplicación permite coñecer en poucos segundos como está a ir a clase xa sexa física ou virtual.
 2. Avaliación previa. Os quiz ou cuestionarios poden ser utilizados antes de clase para coñecer de onde se parte, entender se os estudantes revisaron algún material e entendérono, etc.
 3. Avaliación continua. Socrative permite coñecer de forma reiterada ao longo da clase ou do curso os coñecementos da clase.
 4. Motivación. O uso destes dispositivos que usa de maneira habitual o alumnado facilita a motivación extra para responder. Ademais, o modelo concurso ou similar favorece unha competitividade sa cun mesmo para mellorar.
 5. Participación. Compartir na aplicación favorece que todos poidan ter accesible a participación, sexa cal for as súas capacidades de comunicación. Ademais, está ligado á motivación anterior para favorecer a participación.
Aplicación

De forma habitual moitos docentes xa o usan na aula. Unha vez comécese a utilizar poden xurdir novas formas de uso ou descubrir que lles motiva máis a cada grupo de alumnos, polo que é interesante deixar que eles tamén participen na decisión de cando e como usar Socrative.

 1. que sabemos de?: pódese realizar un quiz inicial para coñecer que saben os estudantes do tema no que van traballar ese día.
 2. #hoxeaprendin: finalizar cunha pregunta curta onde conten que aprenderon.
 3. Compresión lectora: as preguntas de verdadeiro ou falso poden servir para avaliar a compresión lectora do enunciado, non só un coñecemento concreto.
 4. Opinión e debate: a través de preguntas breves os estudantes poden expresar a súa opinión ante un tema de debate, pero tamén como exercicio de ensaio ou comentario de texto.
 5. Desenvolvemento de identidade dixital: utilizar unha ferramenta como Socrative onde os estudantes participan en grupo permite traballar a identidade dixital, o respecto aos demais nos comentarios, a privacidade, uso responsable do anonimato, etc.
 6. Ránking para facer...: na aula poden existir tarefas para realizar en grupo, polo que os ránking poden ser utilizados como motivación ou enganche para que poidan esforzarse e realizar cada tarefa.
 7. Cambio de roles: e se cada día é un estudante quen pregunta ao resto? Pode ser unha ferramenta extra de responsabilidade, para o alumno que exerce de docente, e de respecto para o resto de estudantes.

Máis aló destas ideas, como en toda ferramenta, pódese traballar o tema da seguridade online, o desenvolvemento de coñecementos específicos de cada materia, etc., pero tamén, por exemplo, a ortografía e outros elementos craves de comunicación.

O feedback inmediato, a participación e a avaliación continua son tres elementos crave de Socrative que permiten de maneira sinxela e gratuíta coñecer máis aos estudantes. Aproveita a oportunidade desde o inicio do curso!

Outros enlaces de interés

Socrative

Post Tracking whats students grasp por Rob Matheson en MIT News

Tutorial de Socrative para docentes en theflippedclassroom.es

Artigo Uso de la plataforma Socrative.com para alumnos de Química General por María Verónica Frías, Christian Arce, Patricio Flores-Morales en Science Direct