Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Recursos dixitais

Remind: o Whatsapp específico das comunidades educativas

Remind é unha aplicación gratuíta de mensaxería instantánea específica para o ámbito educativo nada en 2011. Conta con máis de 2,5 millóns de usuarios docentes, o que leva alcanzar a máis de 33 millóns de persoas entre estudantes e nais e pais ou titores (un 66% máis en 2015 que en 2014); e con máis de 2000 millóns de mensaxes entregadas entre estes usuarios.
Qué é?

Remind é unha aplicación gratuíta de mensaxería instantánea específica para o ámbito educativo nada en 2011. Conta con máis de 2,5 millóns de usuarios docentes, o que leva alcanzar a máis de 33 millóns de persoas entre estudantes e nais e pais ou titores (un 66% máis en 2015 que en 2014); e con máis de 2000 millóns de mensaxes entregadas entre estes usuarios.

Esta aplicación permite ao docente enviar avisos á clase, que poderán recibir como SMS, email ou notificación no smartphone ou web, o que favorece que se adapte a todas as necesidades e realidades de aula, aínda que máis do 90% dos usuarios son móbiles (os SMS están dispoñibles en Estados Unidos e Canadá polo momento). Ademais, permite comezar chats sen necesidade de coñecer o número de teléfono dos pais, nais ou estudantes, mantendo a privacidade e seguridade como unha das súas claves. Os docentes manexan en todo momento a lista de usuarios participantes da súa clase, xa que son eles quen envía as invitacións aos estudantes ou familias

Os avisos permiten achegar arquivos e clips de voz, podendo ser programados para unha data concreta e revisando no momento as respostas de estudantes e familias. Esta aplicación é usada principalmente por docentes, pero tamén pode ser usada polos clubs deportivos de estudantes, os de actividades extraescolares, etc.

Oportunidades no aula

A mensaxería instantánea, como vimos neste post, ofrece múltiples vantaxes na aula e fóra dela, xa que facilita o contacto directo, persoal ou en grupo, entre estudantes, docentes e familias. Permite enviar avisossuxestiónslembrar citasenviar documentación, etc.

Neste caso, a opción de usar de Remind, en tanto á súa función multidispositivo, ten algunhas vantaxes diferenciais respecto doutra aplicación moi interesantes para mellorar a actividade docente:

 1. Base de datos única: utilizar Remind facilita ter una mesma base de datos para todos os modos de comunicación cos alumnos e nais e pais xa sexa a través de mensaxes de texto, mail, a propia aplicación, etc.
 2. Aforro de tempo: os avisos realízanse de maneira instantánea para todos os usuarios.
 3. Manter o contacto directo: en todo momento e en calquera lugar, aínda que é importante incluír pautas de uso que todos os usuarios deben coñecer.
 4. Planificación da comunicación: permite calendarizar e programar avisos e envíos de mensaxes, algo moi útil para notificacións que son constantes e concretas no tempo no ámbito educativo.
 5. Comunicación unificada: a posibilidade de enviar os avisos en varios soportes e con diferentes arquivos permite que calquera comunicación sexa enviada desde o mesmo lugar? desde un aviso de cambio de hora, ata un arquivo que os alumnos deban revisar para a próxima clase.
 6. Seguridade: mantense a privacidade dos usuarios e a confidencialidade dos datos.
 7. Acceso único á información: revisar a información enviada e recibida desde un mesmo lugar, sen dúbida, facilita a súa revisión ante calquera necesidade, revisión de avaliación, etc.
 8. Feedback inmediato: a resposta dos estudantes e as súas familias pódense seguir ao instante na mesma aplicación.

Esta ferramenta, ademais, pode converterse na aliada perfecta para a metodoloxía flipped classroom, xa que o envío de arquivos e mensaxes previos á clase realízanse de maneira eficiente.

A mensaxería chegou para quedar e Remind permite aproveitar todas as súas vantaxes obviando os medos da seguridade ou da falta de control que algúns docentes poden sentir en espazos como WhatsApp. Con todo, é importante realizar accións de comunicación e formación previas, a pesar da súa sinxeleza, para que o uso sexa positivo e, sobre todo, adóptese por todos os docentes, as familias e os estudantes, tan afeitos a outras ferramentas de mensaxería. Así, é importante que o uso desta ferramenta sexa unha decisión de centro para que se estenda o uso de modo real.

Aplicación

Calquera comunicación que realices por WhatsApp, redes sociais ou correo electrónico pode realizarse con Remind. Enviar tarefas, recordatorios, cambios de horarios, etc.

Remind recolle 10 ideas de profesores sobre como usar a súa ferramenta:

 • Recordatorios: envío de mensaxes con recordatorios sobre horarios e lugar de reunión de clases, clubs, actividades deportivas, etc.
 • Arquivos: adxuntas aos mensaxes follas de permiso ou documentos de aula directamente aos teléfonos dos estudantes e das familias.
 • Clase en tempo real: achegar a fotos durante as clase ou as notas sobre a lousa e compartilas cos estudantes e familias.
 • Programación: programación de recordatorios con data límite.
 • Flipped Classroom: enviar aos estudantes curiosidades e preguntas antes da clase.
 • Ampliar información das clases: enviar aos alumnos enlaces a recursos externos, como artigos, vídeos, e moito máis.
 • Motivación: enviar aos alumnos mensaxes de feedback, alento e mensaxes positivos sobre o seu traballo.
 • Tarefas: enviar tarefas diarias.
 • Comunicación entre profesores: enviar consellos e recursos para o desenvolvemento profesional entre compañeiros de centros.
 • Información a familias: enviar a nais e pais os temas que os estudantes están a aprender en clase.

Moito do que xa feixes cos teus alumnos de maneira dispersa en diversas aplicacións ou ferramentas pode ser realizado desde Remind. Súmasche á mensaxería?

Outros enlaces de interés

Web Remind.

Tutorial en vídeo Remind (spanish).

Post Cómo enviar una invitación para padres  y alumnos con Remind de Practicopedia.

Artigo Remind, el WhatsApp de los profesores de Rosa Jiménez Cano en El País.

PDF ¿Por qué usar Remind? de Remind