Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Recursos dixitais

Presentacións en rede. Máis aló de PowerPoint

Unha parte importante da información que reciben as persoas é a través do sentido da vista, con todo na escola adoita primar a transmisión da información empregando fundamentalmente o sentido do oído.
 

Qué é?

Unha parte importante da información que reciben as persoas é a través do sentido da vista, con todo na escola adoita primar a transmisión da información empregando fundamentalmente o sentido do oído.

Seguramente por este motivo, aínda que só fose de maneira intuitiva, o profesorado, desde os inicios da profesión, empregaba un recurso como a lousa para complementar con elementos de carácter visual a información que o alumnado adquiría por vía auditiva.

A incorporación dos primeiros recursos tecnolóxicos nas aulas, fundamentalmente a comezos da década dos anos 70 do século pasado, potenciou de maneira significativa a transmisión visual da información por medio do uso de aparellos como os flanelogramas,  os proxectores de opacos e de diapositivas, os retroproyectores para presentar transparencias, etc.

Máis recentemente, o abaratamento dos canóns de proxección permitiu que se xeneralizase o uso de programas de deseño de presentacións para acompañar ás exposicións dos temas realizados polo profesorado.

Os programas máis empregados para o deseño de presentacións eran, e posiblemente sigan sendo:


O emprego masivo destes programas e a repetida utilización dos persoais que incorporan provocou un certo cansazo nos auditorios que as presencian.

Na actualidade existen outros recursos diferentes dos tradicionais programas que se sinalaron, que che permiten mostrar a información de maneira máis orixinal e dinámica, por exemplo:


Que vantaxes ofrecen estes servizos sobre os tradicionais Power Point:

 • Non necesitas instalar ningún programa no teu computador.
 • Están accesibles desde calquera computador conectado a internet.
 • Unha vez realizada a presentación podes almacenala na nube e só precisas enviar a ligazón para que outras persoas véxana.
 • Pódese compartir a edición das presentacións co alumnado ou con outros compañeiros e compañeiras.
 • Permiten realizar presentacións incluíndo animacións, zoom sobre textos e imaxes, rotacións, movementos das imaxes e outros moitos efectos dinámicos.
Oportunidades no aula

Pero o atractivo do seu deseño e a facilidade de uso, non che deben facer esquecer algunhas orientacións que debes seguir para realizar a túa presentación e que lle resulte comprensible e atractiva ao teu alumnado:

 1. Selecciona os conceptos fundamentais da unidade que queres ensinar ao teu alumnado.
 2. Procura expresar cada concepto de maneira sintética, se é posible cunha imaxe.
 3. Identifica as relacións que existen entre eses conceptos.
 4. Organiza os conceptos e as súas relacións de maneira clara e coherente.
 5. Dálle un deseño atractivo á presentación, unificando tipografías, cores e estilo das imaxes.

Unha vez que realizases a presentación procura mostrarlla a algunha persoa allea ao contido que queres explicar e comproba que se entende correctamente, lembra o que dicía Albert Einstein, que non se entende realmente algo a menos que sexas capaz de explicarllo á túa avoa. Se unha presentación non é facilmente comprensible é que non está ben feita ou que non entendemos ben o que queremos explicar.