Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Pílulas de aprendizaxe: que son e como aplicalas

As pílulas de aprendizaxe serven para poñer en práctica o microlearning ou microaprendizaje, un método didáctico que divide o contido en ‘pequenas doses’ para que os alumnos poidan asimilalo de maneira máis eficaz.

Qué é?

Oportunidades na aula

As pílulas de aprendizaxe son un método de aprendizaxe que se caracteriza pola súa brevidade: son tarefas ou propostas de non máis de 20 minutos de duración que, ademais, deben ser accesibles desde calquera dispositivo (tanto ordenadores como tablets ou smartphones) e desde unha contorna máis aló da aula. Algúns exemplos son vídeos breves, podcasts, audios, Gifs, preguntas de xogos de mesa ou, mesmo, fíos de Twitter. Todas elas reúnen estas características e serven para aplicar en clase o microlearning ou microaprendizaje, que estrutura os contidos nestas pequenas doses que os alumnos poden ‘ masticar’, traballar e aprender de forma activa e consciente.

Aplicación

Como se explicou, este tipo de aprendizaxe é adaptable a todos os niveis educativos, pero resulta especialmente útil en Educación Superior. Por exemplo, Rafael Conde, director do Grao de Artes Dixitais da Universidade Camilo José Cela, aplica experiencias con pílulas de aprendizaxe desde hai varios anos. Empeza dedicando dez minutos das súas clases para ler un capítulo dunha lectura relacionada coa materia que estudan para que, posteriormente, un dos estudantes realice unha presentación de menos de dez minutos sobre o capítulo lido. Ao terminar o semestre, reparte todos os resumos entre todos os alumnos e comprobou que lembran moito máis o libro e os conceptos principais.

En secundaria tamén son eficaces estas actividades. O profesor José Barros, do IES Ana María Matute ( Velilla de San Antonio) comeza as súas clases cunha rolda de preguntas ao estilo ‘Trivial Pursuit’ sobre o temario dado o día anterior. “Os estudantes veñen motivados a clase e queren demostrar que aprenderon. Ademais, serve para ‘acougar’ ao grupo antes de seguir coa materia e mellora a súa concentración”, asegura.

Outro formato de ‘pílulas’ é o que ofrece a rede social TikTok, moi popular entre os adolescentes. Aquí varios docentes anímanse a impartir ‘ miniclases’ en vídeos de menos de 60 segundos. É o caso dun profesor de inglés ‘LetsSpeakEnglish’, dun de Lingua no seu perfil ‘Blog de Lengua’ ou dun profesor de arte en ‘art.cres’.

Outros enlaces de interés