Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Libros de pedagoxía para docentes

Psicoloxía cognitiva, memoria, procesos de aprendizaxe ou modelos de ensino máis inclusivos. Estes libros sobre pedagoxía están dirixidos a docentes e tratan estes e outros moitos temas. Neles atoparás teoría, estratexias e actividades que poderás aplicar dunha forma práctica na aula co obxectivo de transformar o proceso de ensino-aprendizaxe.

Qué é?

1.- Aprendendo a aprender

A neurociencia e as ciencias cognitivas tratan de descifrar por que a unhas persoas dánselles mellor os estudos que a outras, que factores inflúen nas súas habilidades ou como pode unha persoa adquirir coñecementos dunha forma máis duradeira e profunda. Partindo delas, este libro presenta estratexias de aprendizaxe adaptadas a distintos perfís e suxerencias sobre como aplicalas. O seu autor, Héctor Ruiz, non só é o director da International Science Teaching Foundation, senón que tamén é biólogo, investigador no campo da psicoloxía cognitiva da memoria e a aprendizaxe e foi profesor na Educación Secundaria e universitaria.

Autor: Héctor Ruiz Martín

Editorial: Vergara

2.- Crear escola. Tendendo pontes entre a neurociencia y o aula

Ten como obxectivo trasladar a linguaxe científica a unha linguaxe pedagóxica para que os docentes comprendan dunha forma tanxible e práctica as principais  conclusións que xorden das investigacións sobre a aprendizaxe. Como aprende o cerebro? Como se poden combinar descubrimentos da neurociencia coa pedagoxía? Con exemplos reais para aplicar na aula, este título é unha guía para que os profesores poidan transformar o modelo de escola.

Autor: Xabi Gómez

Editorial: Círculo Rojo

3.- Pedagoxías queer: ¿Arriscámonos a facer outra educación?

Como doutora en Educación, licenciada en Pedagoxía e membro do equipo docente do máster oficial de Estudos LGTBIQ+ (Universidade Complutense de Madrid), Mercedes Sánchez publicou este libro para facer ver que “outra educación é posible”. Para iso, propón o que denominou as pedagoxías queer: entendidas dunha forma aberta, afectiva ou estraña, buscan formas de fuxir da educación formal para crear lugares de aprendizaxe que obriguen aos alumnos para reflexionar sobre a contorna que lles rodea, o lugar que ocupan nel ou o que lles ‘permitan’ ocupar .

Autora: Mercedes Sánchez Sáinz

Editorial: Los libros de la Catarata

4.- Aprendo Porque Quiero: El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a paso

A Aprendizaxe Baseada en Proxectos ( ABP) é unha das metodoloxías activas máis utilizadas na aula na actualidade. Ao contrario que no ensino máis tradicional, os alumnos son os que toman as rendas da súa propia aprendizaxe: son eles os que participan no proceso de avaliación, investigan e deciden como seguir aprendendo. Esta obra expón como conseguir que os contidos se incorporen ao modo de entender a realidade dos seus estudantes, co fin de que vivan experiencias capaces de achegarlles información que eles consideren relevantes.

Autor: Juan José Vergara Ramírez

Editorial: SM

5.- Ideas Creactivas

Enrique Sánchez é doutor en Pedagoxía pola universidade de Málaga e forma parte do grupo de investigación ‘ Innoeduca’. Recolle as teorías pedagóxicas máis relevantes a través de anécdotas, exemplos e reflexións derivadas do seu traballo diario na escola. Para afastarse da abstracción propia dos manuais tradicionais, propón estratexias diferentes dunha forma práctica, que se poden aplicar en casa ou na aula; trátanse de ideas creativas pensadas para unha educación activa. Ademais, o lector pode consultar o blogue que serve como complemento á obra.

Autor: Enrique Sánchez Rivas

Editorial: Aljibe

6.- Gamestar(t): pedagogías libres en la intersección entre el arte, la tecnología y los videojuegos

A Asociación Cultural ARSGAMES levou a cabo o proxecto Gamestar( t) que, en forma de libro, analiza o potencial da introdución das tecnoloxías no ámbito da educación libre. Baséase nos principios de autogestión da aprendizaxe, antiautoritarismo e a educación integral, e realiza un percorrido tanto polos principios pedagóxicos como polas reviravoltas máis cotiás deste proxecto que leva a expor desde outra perspectiva o papel que poden adoptar as novas tecnoloxías nun modelo de pedagoxías libres.

Autores: Eurídice Cabañes y María Rubio

Editorial: Independiente

Outros enlaces de interés
  • Blog de Psicoloxía e Pedagoxía.
  • Neuronas y aprendizaje (vídeo conferencia TED) | Diego Gutnisky
  • Artículo sobre pedagoxía na aprendizaxe
  • Artículo " Tipos de Pedagoxía: educando desde diferentes especialidades "
  • Artículo " Pedagoxías emerxentes en tempos de confinamento"