Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Lesson Study: analizando o proceso de ensino

Proveniente de Xapón, esta metodoloxía Lesson Study está a se estender polo resto de países asiáticos, América do Norte e Europa. Grazas a ela, analízanse as prácticas docentes e elabórase un informe que se comparte co resto da comunidade educativa. O obxectivo? Mellorar o labor dos educadores.

Qué é?

Lesson Study ( LS) é unha metodoloxía de investigación que provén de Xapón e tivo unha gran repercusión en América do Norte e en países europeos como Suecia ou Reino Unido. Outros países asiáticos, como Singapura ou China, tamén apostan pola súa aplicación en centros educativos.

Lévase a cabo de forma colaborativa entre educadores co obxectivo de mellorar de forma progresiva o proceso de ensino e aprendizaxe a partir da análise das prácticas, relacións interpersoais, hábitos e ferramentas que empregan os docentes nas súas aulas. Para iso, promove o traballo cooperativo entre profesores, xa que se entende que coa observación e a análise da práctica non é suficiente, e requírese dun diálogo entre compañeiros da mesma profesión (sexan do mesmo centro ou non) para compartir opinións, experiencias e tamén evitar o illamento tradicional da función docente.

profes_brainstorming.jpg

Tamén estimula a formación do educador e, de feito, empézase a considerar como unha alternativa aos seminarios e webinars destinados a docentes. Doutra banda, outra das súas vantaxes é que fai aos alumnos protagonistas e partícipes do seu propio proceso de aprendizaxe.

Oportunidades no aula

En definitiva, a LS é unha invitación para ser críticos co material e as actividades que os docentes ofrecen aos estudantes para a súa aprendizaxe. Por iso, permite valorar as diferenzas do modus operandi dos alumnos nunha actividade individual fronte a unha actividade grupal e observar como os experimentan.

No caso das tarefas grupais, por exemplo, algunhas preguntas necesarias son: A repartición de roles foi adecuado? E a xestión do tempo? Funcionou o traballo colaborativo entre o equipo? Hai estudantes que se perden e escóndense ‘’ tras o seu equipo? Toda esta observación e investigación céntrase no labor docente, non nos alumnos. Isto quere dicir que se os alumnos non souberon facer ben a actividade, son os profesores os que teñen a responsabilidade de mellorar a tarefa.

Aplicación

A través da Lesson Study, os educadores revisan e reformulan a metodoloxía que aplican na aula, os contidos que ensinan e valoran a eficacia das ferramentas que utilizan para ensinar. Para iso, deben seguir unha serie de nove pasos:

 1. Definir o problema
 2. Deseñar (cooperativamente con compañeiros docentes) unha lección para poñela a proba
 3. Realizar e observar a lección
 4. Recoller a evidencia e reflexionar
 5. Analizar e revisar a lección
 6. Repetir a lección noutra clase
 7. Revisar as novas evidencias
 8. Establecer conclusións
 9. Compartir os resultados coa comunidade educativa

Unha das ideas fundamentais para que o Lesson Study sexa frutífero é que as actividades que se deseñen (individuais ou grupais) impliquen aos estudantes en procesos mentais relevantes e de alto nivel, para que sexa visible o seu proceso de pensamento. Deste xeito, será máis fácil a observación e, por tanto, as conclusións serán de maior axuda para mellorar. É necesario, así mesmo, que entre todos os profesionais redáctense de antemán os obxectivos que se queiran lograr, aclarar as razóns da proposta e documentarse de antemán para deseñar e escribir o guión da actividade. Ademais, durante a observación, os docentes deberán facerse preguntas: Realizan adecuadamente a tarefa? Teñen algunha dificultade con algunha parte da actividade? Cales son e a que se deben?

Tras pasar por todas as fases da Lesson Study, realízase un informe final que detalla como se levou a cabo a proposta (cos seus obxectivos, fortalezas e debilidades, as evidencias recollidas da actividade…) co obxectivo de poñer en coñecemento da comunidade educativa dita experiencia e mellorar o labor docente.