Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Recursos dixitais

A tecnoloxía que vén

Cales serán as tecnoloxías para a vida e a escola cotiá nos próximos 5 anos? Que é tendencia? Como serán os espazos? Qúe analizaremos e como actuaremos sobre os datos? Onde teremos que mellorar e como de difícil será logralo?

Qué é?

Obxectivos:

Entender como se analizan tendencias en tecnoloxía educativa.

Coñecer a documentación orixinal do informe Horizon.

Coñecer as tendencias en educación a curto, medio e longo prazo.

Coñecer os retos que nos supoñerá a curto, medio e longo prazo.

 

Sólamente con que reflexionemos un pouco sobre como evolucionou a maneira en que as denominamos no colexio: Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), Tecnoloxías da aprendizaxe e a comunicación (TAC), as Tecnoloxías do empoderamiento e a participación (TEP) demóstranos que as tecnoloxías evolucionan a gran velocidade e saber como impactará na nosa vida cotiá é algo que se tenta predicir para que en curto, medio e longo prazo considerémolas como as… Tecnoloxías da vida cotiá ( TVC).

Como cada ano, no seu excepcional congreso anual, a Sociedade Internacional para a Tecnoloxía Educativa (ISTE) fomenta a adopción no noso ámbito e ofrece o adianto da lista de tecnoloxías, tendencias e o grao de dificultade dos retos recolleitos no informe Horizon 2017. As tendencias cambian de posición na lista cada ano.

Este ano no seu apartado K12 (ensino obrigatorio), inclúe a alfabetización e o redeseño de espazos de aprendizaxe. Algúns, como os enfoques de aprendizaxe máis profunda, mantivéronse ao longo dos anos en varios informes, mentres que outros aumentan (como o STEAM), e outros caen en desgraza. A lista deste ano tamén inclúe o avance das culturas da innovación e un enfoque crecente na medición da aprendizaxe. A orde de taxa de adopción prevista na lista recolle o curto, medio e longo prazo.

 

Tendencias en tecnoloxía educativa

 • A longo prazo (5 anos) o desenvolvemento de cultura de innovación nos centros educativos e os Enfoques de aprendizaxe profunda nas aulas.
 • No medio prazo (3-5 anos) traballarase de maneira específica nun crecente enfoque na medición da aprendizaxe e prestarase especial atención  á contorna, ao redeseño dos espazos de aprendizaxe.
 • No curto prazo (1-3 anos) Prevéñennos da fenda dixital que chega con  a inmediatez da alfabetización do código. Como non, cun aumento de todo o relacionado coa área STEAM (a aprendizaxe da ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería, as artes e as matemáticas).

 

Retos para a adopción de tecnoloxía

Ademais de predicir as tendencias tecnolóxicas futuras, o Informe Horizon tamén se introduce nos desafíos que están a impedir a adopción de tecnoloxía nas escolas. Clasifícaos como solventables, difíciles e críticos.

 • Dentro dos primeiros, inclúe experiencias de aprendizaxe auténticas e mellora da alfabetización dixital.
 • Como desafíos difíciles, define repensar os roles dos mestres e ensinar o pensamento complexo; feitos que son máis difíciles de abordar para as escolas.
 • Como  desafíos críticos, difíciles de definir e resolver, inclúen a brecha de logros e a innovación sostida a través de cambios de liderado.

 

Tecnoloxías

Finalmente, o informe predice tamén cando se difundirán certas tecnoloxías nas escolas.

 • Makerspaces e robótica implantaranse máis rápido: nun ano ou menos.
 • As tecnoloxías analíticas ao servizo da mellora de procesos de avaliación, ensino e aprendizaxe e a realidade artificial (realidade aumentada+realidade virtual)  tardarán entre tres e cinco anos.
 • A intelixencia artificial e o Internet das cousas aparecen na retagarda, cun horizonte de tempo de adopción de catro a cinco anos. Anunciando a partir deste momento unha nova época.

 

Na presentación do informe, a súa directora executiva comentou que a información con que se articula o informe é proveniente de 195 países onde xa está presente na súa 15ª edición e conclúe animando a compartir experiencias para que sexan visibles neste horizonte educativo.

 

"Encantaríanos que participase nos nosos futuros proxectos Horizon", dixo á audiencia. "Facemos o K-12 e un informe máis alto cada ano. Se estás en bibliotecas e museos, facémolos cada dous anos. Se estás a traballar en algo interesante, encantaríanos crear un perfil dun dos proxectos que estás a facer na túa institución ". Eden Dahlstrom