Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Ferramentas para avaliar a través do xogo

Coa chegada das novas tecnoloxías, as formas tradicionais de avaliar aos estudantes evolucionaron e transformáronse. Os exames en papel, bolígrafo e tradicionais poden substituírse por ferramentas dixitais que permiten comprobar os coñecementos desde ordenadores, tabletas ou móbiles e que, ademais, fan que o alumnado participe na súa propia aprendizaxe.

Qué é?

A través de cuestionarios interactivos, cuestionarios como xogos de preguntas en diferentes formatos, estas ferramentas combinan a gamificación e a avaliación para conseguir un proceso de ensino-aprendizaxe activo.
Neste artigo recompilamos algunhas solucións para que os docentes interesados ​​en introducilas na súa aula poidan escoller entre distintas opcións.

Kahoot!

É unha plataforma en liña que mestura o xogo con entretemento e diversión. Permite crear 'quizzes' en liña nos que os estudantes poden participar, ben por separado ou en equipo. O profesor é o encargado de elaborar un conxunto de preguntas, xunto coas súas respectivas respostas e o alumnado, pola súa banda, deberá seleccionar as respostas que considere válidas. Ao final do xogo, hai unha clasificación cos mellores xogadores de cada partida, que se pode utilizar para avaliar o conxunto.

Quizizz

Esta plataforma de gamificación ofrece a posibilidade de crear cuestionarios de distintos tipos, para diferentes materias e niveis educativos, ou facer uso dos que outros docentes xa crearon dentro da plataforma. Existen dous modos de edición, en directo e na casa, e pódense personalizar en función de varios criterios como o número de respostas ou o tempo de resposta. Unha vez rematada a actividade, o profesor recibe un informe cos resultados de cada alumno e da clase.

Podes ver o noso tutorial de Quizizz aquí .

Trivinet

Esta aplicación permite deseñar un xogo de preguntas personalizados para xogar cos alumnos; Para iso, o profesor pode crear un grupo de acceso privado e inserir nel unha serie de preguntas grazas ás cales, a través do xogo, se aprenden conceptos e se corrixen erros. Ademais de unirse ao trivial e responder ás preguntas, o alumnado pode suxerir as súas propias preguntas, fomentando así a súa participación activa.

Socrative 
Unha solución gratuíta que permite aos profesores motivar aos estudantes a participar na aula e seguir o seu progreso mediante probas de opción múltiple, avaliacións ou outras actividades. Entre as súas opcións están: 'Quiz' (cuestionario), 'Space Race' (cuestionario con conta atrás) ou 'Exit Ticket' (cuestionario con clasificación de resultados) e para acceder a eles o profesor debe crear unha 'sala' na que os alumnos deberán acceder a través dunha ligazón.

Flipquiz

Nesta plataforma o profesor pode crear un cuestionario e envialo ao seu alumnado, que xogará individualmente ou en grupo, coma se dun concurso se tratara. O profesor crea diferentes preguntas organizadas en distintas categorías e engade un valor de 100 a 600 puntos e despois compárteo coa súa clase para que as resolvan. Nestes pódense engadir fotos e vídeos para complementar un pouco máis o seu contido.