Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Recursos dixitais

Ferramentas de software libre para Educación

Os softwares libres son aqueles que poden usarse sen restricións, cuxo código fonte é público para que os usuarios poidan estudar como funciona o programa e adaptalo ás súas necesidades, así como facer copias e distribuílas. A continuación, recollemos algúns que son de gran utilidade no ámbito educativo.

Qué é?

  1. GIMP (GNU Image Manipulation Program)

Consiste nun programa libre e gratuíto de edición e composición de imaxes dixitais e está dispoñible para GNU/Linux, Windows e Mac VOS X. Soporta a maioría de ficheiros gráficos, como jpg, gif, png, ou tiff, entre outros, e tamén posúe o seu propio formato de almacenamento: xcf. Ademais, é capaz de importar arquivos pdf ou imaxes vectoriais svg. Entre as súas múltiples funcións, os usuarios poden editar ou recortar unha imaxe, corrixir as cores, pintar sobre a imaxe con todo tipo de utensilios de pintado (brocha, aerógrafo, textura, recheo…), dispoñer de ferramentas de inclinación, deformación, clonado ou, mesmo, manipulación de textos.


2. Audacity

Con este software libre pódese gravar, reproducir, importar e exportar sons a formatos WAV e MP3, entre outros. Pódeno instalar usuarios de Windows, MacOS, Linux e outros sistemas operativos similares a Unix. Ademais de permitir a gravación de audio de múltiples fontes, este programa pódese usar para o procesamento posterior de todo tipo de arquivos de audio, incluídos os podcasts, xa que agrega efectos como normalización, recorte e desmaio.


3. Libre Office 7.0

Este paquete de oficina inclúe as aplicacións Writer, o procesador de textos; Calc, a folla de cálculos; Impress, o editor de presentacións; Draw, a aplicación de debuxo e diagramas de fluxo; Base, unha base de datos e interface con outras bases de datos; e, por último, Math para a edición de fórmulas matemáticas. Doutra banda, este paquete pódese ampliar engadindo numerosas extensións, así como persoais para as diferentes aplicacións.

4.GeoGebra

É un software matemático interactivo libre para a educación en colexios e universidades. Conta con máis dun millón de actividades, exercicios, leccións e xogos con numerosos recursos onde as matemáticas son as protagonistas. Todas elas están divididas por idades para que os estudantes practiquen esta materia con materiais que se axusten ao seu nivel. Ademais, posúe unha calculadora científica e gráfica en 3D que permite resolver todo tipo de problemas relacionados con ecuacións ou funcións, cuxo resultado pode ser visualizado con tres dimensións.

5.Marble

Este programa permíteche acceder ao atlas e ao globo terráqueo virtual con distintos mapas temáticos e proxeccións. Hai dúas versións: unha para equipos Linux, Mac e Windows, e outra en formato app para móbiles Android. Os mapas acompáñanse con información de Wikipedia (como o rexistro de terremotos) así como datos en tempo real sobre o tempo, que enriquecen a navegación. Os alumnos poden crear roteiros a pé, en bicicleta ou en motocicleta e visualizar os mapas en modo satélite, atlas, global, topográfico, educativo..

6. Arduino

É unha das ferramentas máis populares para penetrarse na robótica educativa: unha plataforma aberta baseada nunha placa cuxo software é de libre acceso e modificación, que permite construír e programar robots e outros moitos dispositivos e prototipos. Para penetrarse nesta contorna de programación e robótica, o recomendable é facelo con estudantes a partir dos once anos de idade, xa que aínda que non é necesario contar con coñecementos previos nestas disciplinas, é interesante que dispoñan dun certo manexo cos computadores.