Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Educación e tecnoloxía

Evidencias de aprendizaxe e nivel de competencia dixital docente Palabras descoñecidasCopiar

No contexto actual debemos reforzar sen dúbida a adquisición, implementación e mellora da Competencia Dixital dos docentes porque estamos nun mundo dixitalizado e que se move xa por factores que se basean nesta dixitalización como o big data, machine learning ou a intelixencia artificial que aplicamos xa nas nosas vidas.

Qué é?

Obxectivos:

  • Coñecer o portfolio de Competencia dixital docente.
  • Coñecer o marco común de competencia dixital docente.
  • Crear un portfolio de evidencias e logros dixitais.
  • Identificar os puntos de mellora na nosa competencia dixital.
  • Elixir itinerarios de desenvolvemento profesional en base aos niveis de logro.

Estamos familiarizados con moitas iniciativas pedagóxicas  que nos permiten a mellora das competencias docentes pero no contexto actual debemos reforzar sen dúbida a adquisición, implementación e mellora da Competencia Dixital dos docentes porque estamos nun mundo dixitalizado e que se move xa por factores que se basean nesta dixitalización como o big data, machine learning ou a intelixencia artificial que aplicamos xa nas nosas vidas.

 

Que é o portfolio dixital da competencia dixital docente?

Tras un longo tempo de espera, o INTEF liberou por fin o 31 de outubro, o portfolio digital da competencia dixital docente.. É unha ferramenta cuxo obxectivo é deixar constancia do noso traballo e competencias dixitais relacionadas co marco común da competencia dixital docente e que, en base aos nosos logros e competencias rexistradas no portfolio, ofrécenos alternativas para o desenvolvemento profesional.

 

En que se basea?

En 2001 publicouse Marco común europeo de las linguas e tras un longo traballo cuxo obxectivo buscaba ofrecer garantías para a homoxeneidade das certificacións e aqduisición de competencias nos idiomas e conseguir así que os títulos expedidos polas nacións europeas tiñan unha mesma validez de acordo a un mesmo criterio.

A ferramenta na que se pensou para evidenciar os devanditos coñecementos e competencias comunicativas adquiridas foi o pasaporte de las linguas..

Quice anos despois rescátase o formato e actualízase o modelo para traballar agora sobre a competencia dixital nas aulas.

Tras un longo tempo de espera, o INTEF liberou por fin o 31 de outubro, o portfolio dixital da competencia dixital docente. É unha ferramenta cuxo obxectivo é deixar constancia do noso traballo e competencias dixitais relacionadas co marco común da competencia dixital docente e que, en base aos nosos logros e competencias rexistradas no portfolio, ofrécenos alternativas para o desenvolvemento profesional.

 

Aplicación

 

1. Rexistramos os nosos datos persoais. INTEF pretende vincular con esta ferramenta toda a oferta formativa que ofrece e as súas insignias dixitais para o que necesitamos identificarnos.

 

 

 

Concluído o proceso de encher os datos vai mostrando cada fase na que nos atopamos.

 

 

2. Autoevaluamos o nivel de competencia segundo o marco común de competencia digital docente. De maneira demasiado sinxela eliximos o test de cada competencia e van pasando ante nós todos os descriptores recolleitos no marco e en pantalla dános a opción de aceptar SE ou NON. 

 

 

3. Concluído o paso anterior, xa manifestamos onde cremos que estamos de maneira dicotómica, agora debemos deixar constancia no portfolio dixital de todo aquilo que demostre o que habemos autoevaluado: Badges, certificados, diplomas, proxectos, traballos cos alumnos,premios, artefactos dixitais, transmedia, publicacións etc...

 

 

 

A intención deste portfolio é que quede almacenada a información pero descoñecemos se a día de hoxe o factor humano verifica o tipo de evidencia que subimos.

 

 

 

Unha vez concluímos a subida de evidencias ou a vinculación coa mochila dixital do propio INTEF proponnos en base ao noso logro da competencia a oferta formativa do propio portfolio de oferta formativa do mesmo INTEF.

 

 

4. Expedición do pasaporte. Teminado o proceso que nos pode levar 1 hora polo menos, alcanzamos o obxectivo final de expediciónd e un pasaporte cos hipervínculos ás nosas evidencias que podemos publicar nas nosas redes.

 

 

É unha iniciatia interesante con marxe para a mellora e desde logo moi centrada no propio de INTEF sen contemplar ofertas externas pero é un primeiro paso para poder avaliar e recoñecer o traballo nesta liña.