Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Enquisas que permiten aprender

As enquisas son series de preguntas realizadas a un grupo de persoas para reunir información. Habitualmente utilízanse en investigación e coñecemento de persoas, aínda que case todos estamos afeitos relacionalas coa sondaxe da opinión pública. Na súa versión dixital, son aplicacións online tanto web como móbiles que permiten recoller eses datos en calquera momento e lugar, mesmo offline con software específico.

Qué é?

As enquisas son series de preguntas realizadas a un grupo de persoas para reunirinformación. Habitualmente utilízanse en investigación e coñecemento de persoas, aínda que case todos estamos afeitos relacionalas coa sondaxe da opinión pública. Na súa versión dixital, son aplicacións online tanto web como móbiles que permiten recoller eses datos en calquera momento e lugar, mesmo offline con software específico.

As preguntas nas enquisas poden ser de diversos tipos, como de selección de resposta única dun conxunto de opcións, de resposta múltiple, de selección nunha lista, de clasificación, de valoración numérica, etc. Moitas tamén permiten preguntas de texto para recoller información cualitativa ou, por exemplo, datos persoais.

Unha das aplicacións máis estendidas para realizar enquisas en liña é Google Forms xa que é gratuíta, moi sinxela de usar e dispoñible cunha conta de Google que moitas persoas, tanto cidadáns como espazos educativos posúen. Permite publicar unha enquisa de calquera extensión, totalmente personalizada e que se pode compartir nun correo electrónico, ligazón ou embeber nunha web ou blogue. As respostas son almacenadas nunha folla de cálculo e mostra os resultados de maneira gráfica. Ademais, coa extensión Flubaroo, permite corrixir respostas se o que se creou nun destes formularios é un exame tipo test.

Outras opcións similares en posibilidades é SurveyMonkey ou SurveyNuts, aínda que ambas dispoñen de opcións de pago avanzadas e contido ilimitado.

Para o ámbito educativo existen algunhas opcións específicas dispoñibles como Learningpod que se constitúe como un banco de probas con test ou formularios que os alumnos poden realizar para practicar os seus coñecementos. Aquí non podemos esquecer á xa coñecida Socrative que, entre outras opcións para a aula, posúe a opción de formularios ou enquisas que serve para medir os avances dos estudantes en tempo real, por exemplo, mentres se traballa en clase.

Unha opción sinxela, pero sobre todo creativa, é Typeform, xa que facilita facer enquisas visualmente atractivas de forma similar a un xogo. Por suposto, non se poden esquecer outro tipo de enquisas que están dispoñibles en redes sociais, xa que se se usan habitualmente en clase, pode ser o modo de que todos os estudantes respondan. Tanto Twitter como Facebook permiten emitir preguntas con varias opcións de resposta.

Tamén queremos destacar aquelas opcións que permiten interactuar co público a través dos seus teléfonos móbiles xa sexa na aula ou nunha presentación. Zeetings é unha opción moi sinxela que pode usarse como presentación xa que facilita mostrar en pantalla diferentes imaxes, vídeos ou documentos e, por suposto, enquisas, que os asistentes poden seguir nos seus teléfonos móbiles (ou tabletas e computadores) simplemente a través da URL compartida polo ou a relatora. Cando a persoa que expón cambia a pantalla, tamén cambia a do público, e cando deixa emitir en directo, os asistentes xa non poden ver o contido. Unha opción moi atractiva para este tipo de situacións é MQLicker que permite facer enquisas cuxos resultados se mostran nunha presentación Power Point.

Son moitísimas máis as opcións para a realización de enquisas por exemplo QuickTypeSurveyPyne ou Go con QR, aínda que seguro que vós coñecedes moitas máis animámosvos a compartilas nos comentarios! ;)

Oportunidades no aula

A utilización de enquisas na aula permite traballar destrezas de lectoescritura, tanto para quen redacta as preguntas e respostas, como para as persoas que responden. Ademais, facilita traballar a procura de información: aprender a buscar, atopar e comprobar as fontes de información para que tanto as preguntas e as respostas estean ben redactadas e, ademais, sexan correctas.

Doutra banda, se se traballa con enquisas de opinión, os estudantes poden fortalecer aobxectividade, algo moi útil para o traballo futuro. No fondo, as enquisas permiten realizar unhainiciación á investigación. Esta ferramenta é utilizable con todas as metodoloxías e proxectos, polo que pode ser utilizada en calquera aula, materia, centro educativo ou proxecto interescolar.

Analizar as respostas aos formularios é unha grandísima oportunidade para traballarmatemáticas e estatísticas, ademais, facéndoo desde algo coñecido ou de interese para eles, segundo a temática.

Sen dúbida, unha tarefa que se pode traballar grazas ás enquisas é a comunicación: tanto na realización da enquisa, no traballo en grupo se fose necesario, como na difusión ou a compartición do formulario. Englobado niso, é un modo de desenvolver a identidade dixital dos alumnos, posto que moitas destas ferramentas son online.

Ademais, as propias enquisas permiten avaliar ao alumnado e, segundo a súa realización, tamén avaliar o seu traballo.

Aplicación

Queres traballar con enquisas en clase? Son moitas as posibilidades desde as oportunidades, por exemplo:

  1. Fase de investigación dun proxecto: utilízaas recurso de recollida de información primaria, é dicir, directamente desde a fonte. Ensinar aos nenos e adolescentes a traballar por atopar a información, e non só recorrer a fontes existentes, é unha acción reveladora que lles pode servir na formación continua ao longo da vida.
  2. Test de iniciación e inspiración: queres informarche sobre os teus alumnos? Aprende sobre eles, as súas opinións, as súas ideas, os seus coñecementos... antes de comezar un proxecto. Tamén podes realizar un test inspirador para que comecen a reflexionar.
  3. Avaliación dun proxecto: recolle feedback sobre un traballo realizado e, mesmo, fai que os propios estudantes avalíense entre si a través dun test... ou che valoren como docente!
  4. Motivación: as enquisas permiten recoller datos, pero tamén textos; por que non recoller opinións positivas do seu traballo?
  5. Desenvolvemento da linguaxe: xera pequenos problemas que deben resolver en forma de test a través de frases con interpretacións diferentes segundo os signos de puntuación, por exemplo, para traballar a comprensión lectora e o entendemento.
  6. Actitude crítica fronte á información: aproveita as enquisas realizadas por medios de comunicación ou empresas para avaliar tanto as preguntas como as respostas... son obxectivas? a pregunta contén a resposta? están ben redactadas? ofrece todo o abanico de respostas posibles?
  7. Representacións de datos: utiliza os resultados da enquisa para aprender a realizar gráficos segundo o tipo de datos, ademais de traballar métricas como medias, modas ou medianas.

O día a día da aula pode levarche a descubrir novas formas de usar as enquisas, mesmo de tomar rutinas para a iniciación, seguimento e avaliación de proxectos.

Outros enlaces de interés

Post 15 herramientas online para crear evaluaciones, exámenes, encuestas… en The Flipped Classroom

Propuesta didáctica para el alumnado. Lengua, La encuesta en Recursos de Educalab

Artigo Usemos las encuestas a los alumnos para mejorar nuestra docencia por docentes de UPC

Post Cómo ayudar a niños a hacer encuestas en Illinois Projects in Practice