Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos

Do papel á nube: apps para dixitalizar textos escritos a man

Converter imaxes, dixitalizar notas, realizar procuras… Presentamos unha selección das mellores apps para escanear textos, algunhas con opcións de edición, tradución e exportación a diferentes formatos.

Qué é?

Os tempos de subliñar libros, picar apuntamentos ou fotocopiar exercicios de clase quedaron no esquecemento. Grazas á tecnoloxía OCR (siglas en inglés de recoñecemento óptico de caracteres), é posible dixitalizar un texto coa cámara dun dispositivo móbil ou tableta. E é que xa sexa impreso ou escrito a man, este sistema detecta as letras e símbolos e pode identificar calquera palabra.

As seguintes aplicacións son capaces de escanear textos e algunhas delas incorporan outras funcións como edición, mellora da lexibilidade, tradución, procura de contido relacionado e almacenaxe na nube. Así, basta con facer unha foto para trasladar documentos en papel a arquivos dixitais. Rápido e fácil.

Text Fairy

Dispoñible en Android, esta aplicación escanea textos e convérteos en documentos editables en ata 110 idiomas grazas á tecnoloxía OCR. Basta con escoller a imaxe ou facer unha foto para empezar a editar e compartir en redes sociais, correo electrónico ou mesmo copialo no portapapeles para incorporalo noutro arquivo, exportalo en PDF ou ordenarlle a Text Fairy que o lea en voz alta. Ademais, funciona sen conexión.


OneNote

Desenvolvida por Microsoft, crea todo tipo de contido: desde notas tomadas a man ata textos escaneados, debuxos, esquemas ou capturas. A súa capacidade multi-usuario convértea nunha ferramenta colaborativa ideal para traballos grupais, xa que ofrece a posibilidade de que máis dunha persoa traballe ao mesmo tempo, edite un texto sen conexión e sincroníceo posteriormente.


Google Lens

Entre as súas múltiples funcións está a de escanear e traducir en tempo real calquera texto escrito, xa sexa a man ou impreso, grazas ao seu software de recoñecemento visual. Á súa vez, permite copialo no portapapeles do dispositivo e envialo a un PC no que estea instalado Google Chrome. Tamén realiza procuras relacionadas cos textos e imaxes escaneados.


MyScript Nebo

Con tan só un dobre toque na pantalla calquera parágrafo ou debuxo realizado a man converterase en dixital. Grazas á súa tecnoloxía de recoñecemento, é capaz de detectar todos os caracteres escritos manualmente e ofrece dous modos de almacenamento: conservando a caligrafía orixinal ou dixitalizándoo automaticamente. Deste xeito, combina o estilo de bloc tradicional con innovación e tecnoloxía. Ademais, permite engadir anotacións a documentos PDF, agregar imaxes, diagramas e mesmo operacións matemáticas. Tamén ten diferentes opcións de conversión, desde formato . docx, texto ou HTML.


Genius Scan

Cunha interface sinxela e intuitiva, esta aplicación permite fotografar textos e imaxes e escanear ao milímetro as súas dimensións: detecta bordos e medidas, ofrece melloras na lexibilidade e conta con ferramentas de edición. Grazas ao seu ‘modo máxico’ os usuarios poden utilizalo en mans libres, ademais de escanear varias páxinas á vez. Os documentos poden exportarse como arquivos JPG ou PDF e entre as súas funcións inclúe a posibilidade de almacenamento no dispositivo, en terceiras aplicacións ou no portapapeles. Dispoñible en Android e iOS.


Tiny Scanner

Compatible tanto en iOS como Android, fai as veces de escáner tradicional, con capacidade de almacenar con formato de imaxes ou documentos PDF as capturas e fotografías a cor, escala de grises ou branco e negro. Ademais, axusta as páxinas ata en seis tamaños distintos e o usuario pode securizar o acceso mediante contrasinal e organizar os arquivos por cartafoles.


Pen to Print

Apuntamentos, reunións, citas… Grazas á súa tecnoloxía de recoñecemento escanea e converte as notas redactadas a man en textos dixitais que se poden editar e almacenar posteriormente na nube. Ademais, incorpora ferramentas de corrección para detectar calquera posible erro e realiza exportacións de arquivos docx ou PDF, entre outros.

.