Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Tutoriais

CoRubrics

Corubrics é un complemento gratuíto deseñado por Jaume Feliú, profesor de Tecnoloxía, para engadir ás túas follas de cálculo de Google. A través da súa instalación podemos transformar unha rúbrica nun cuestionario de Google e envialo ao alumnado, ou utilizalo nós mesmos para avaliar.

Qué é?