Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Conectivismo: teoría da aprendizaxe para a era dixital

George Siemens autor e desarrollador do termo, defíneo como: "O conectivismo prové unha mirada ás habilidades de aprendizaxe e as tarefas necesarias para que as aprendizaxes florezan nunha era dixital".

Qué é?

George Siemens autor e desarrollador do termo, defíneo como: "O conectivismo prové unha mirada ás habilidades de aprendizaxe e as tarefas necesarias para que as aprendizaxes florezan nunha era dixital".

O conectivismo é unha teoría da aprendizaxe para a era dixital que foi desenvolvida por George Siemens baseado na análise das limitacións do conductismo, o cognitivismo e o constructivismo, para explicar o efecto que a tecnoloxía tivo sobre a maneira en que actualmente vivimos, comunicámonos e aprendemos. 

O conectivismo é a integración dos principios explorados polas teorías do caos, redes neuronais, complexidade e auto-organización. A aprendizaxe é un proceso que ocorre dentro dunha ampla gama de ambientes que non están necesariamente baixo o control do individuo. É por isto que o coñecemento (entendido como coñecemento aplicable) pode residir fose do ser humano, por exemplo dentro dunha organización ou unha base de datos, e enfócase na conexión especializada en conxuntos de información que nos permite aumentar cada vez máis o noso estado actual de coñecemento.

As redes sociais funcionan sobre o sinxelo principio que as persoas, grupos, sistemas, nodos e entidades poden ser conectados para crear un todo integrado. 

Toda a información do artigo de Conectivismo ten a súa fonte no libro Knowing Knowledge con licenza CC2.5, e pódese descargar en http://www.knowingknowledge.com/

O Conectivismo enfócase na inclusión de tecnoloxía como parte da nosa distribución de cognición e coñecemento.

As características do Modelo Conectivismo son:

 • Centrado no alumno
 • O eixo central é a aprendizaxe
 • Desenvolve habilidades e capacidades intelectuais
 • Avalía os logros a curto, medio e longo prazo
 • Os recursos tecnolóxicos son a base do modelo xunto ao traballo en equipo
 • Baséase na importancia do dato cuxa suma xera información

O profesor convértese no guía da aprendizaxe dentro do caos. A Rede representa o caos pero é a que contén a información. Os datos atópanse na Rede pero hai que saber buscar, analizar e discriminar o que realmente nos vale. É unha aprendizaxe en Rede dentro e fose da aula. Cada Unidade Didáctica desenvólvese máis aló do apoio do libro de texto, búscase a información na rede, compartir información uns con outros, particípase en foros expondo preguntas e solicitando solucións, etc.

A aplicación do conectivismo como modelo pedagóxico axuda especialmente ao desenvolvemento de  todas as competencias tecnolóxicas nos nosos alumnos, e por tanto, a familiarizarse co uso das redes sociais como ferramentas para compartir o seu talento.

Oportunidades no aula

Cando o coñecemento necesítase, pero non é coñecido, a habilidade de conectarse con fontes que corresponden ao que se require é unha habilidade vital. A medida que o coñecemento crece e evoluciona, o acceso ao que se necesita é máis importante que o que o aprendiz posúe actualmente.

O noso coñecemento reside nas conexións que formamos ? xa sexa con outras persoas ou con fontes de información como bases de datos. Adicionalmente, a tecnoloxía xoga un rol crave en:

 • Traballo cognitivo na creación e visualización de patróns.
 • Estender e incrementar a nosa habilidade cognitiva.
 • Manter información nunha forma de rápido acceso (por exemplo, buscadores, estruturas semánticas, etc.).

Como toda teoría da aprendizaxe ten os seus puntos débiles que debemos ter en conta para emendar co noso labor docente. Teremos en conta detalles como:

 • É unha estrutura caótica. A teoría do conectivismo non mostra unha estrutura sinxela e lineal das súas ideas básicas. Aínda que sexa o seu punto forte, nós como profesores debemos establecer orde nese caos.
 • En lugar de explicar como aprenden as persoas, concentra a maioría dos esforzos en describir que se aprende e por que se aprende. Por iso o labor do profesor é clave para responder ao como se aprende e inculcalo nos seus alumnos.
 • Visión tecnolóxica. Refírese sempre a unha aprendizaxe en constante contacto con Internet e as redes sociais. Así que hai que fomentar as relacións sociais, os xogos, os debates en clase, etc.
 • Escaso análise da formación en valores. Non se analiza con detalle a formación en valores asociada ao uso das redes sociais. Este factor é crítico en alumnado novo. Por iso, debemos ter presente a orientación cara a un comportamento adecuado nas redes sociais.
Aplicación

A aplicación do conectivismo na aula favorece:

 • O traballo en equipo sincrónico e asincrónico
 • Contar con recursos ilimitados
 • Axudar aos alumnos para descubrir que poden desenvolver competencias e achegalas á rede
 • Desenvolver o espírito crítico nos nosos alumnos
Outros enlaces de interés
 • Conectivismo e educación. Comparación con teorías educativas.

https://es.scribd.com/document/48666768/Conectivismo-y-educacion

 • Cara unha educación conectivista:

https://www.slideshare.net/edgaraltamirano/hacia-una-educacin-conectivista