Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Educación e tecnoloxía

Competencia dixital: vital para profesores e estudantes do século XXI

A competencia dixital é esencial para a aprendizaxe, o traballo e a participación activa na sociedade de hoxe. No ámbito da educación, tan importante como adquirir esta competencia é entendela desenvolvendo unha actitude positiva, crítica e realista cara ao uso da tecnoloxía entendendo os proles e os contras e respectando uns principios éticos tanto en profesores como en alumnos.

Qué é?

Obxectivos:

  • Coñecer que é a competencia dixital, como xorde e o marco común de competencia dixital docente
  • Identificar as 5 áreas sobre as que se asenta e os 6 niveis de adquisición.
  • Entender a transformación actitudinal é anterior á tecnolóxica
  • Entender por que a tecnoloxía é un medio e non un fin ao deseñar aprendizaxes.


Que é a competencia dixital?

A competencia dixital é esencial para a aprendizaxe, o traballo e a participación activa na sociedade de hoxe. No ámbito da educación, tan importante como adquirir esta competencia é entendela desenvolvendo unha actitude positiva, crítica e realista cara ao uso da tecnoloxía entendendo os proles e os contras e respectando uns principios éticos tanto en profesores como en alumnos.

A Comisión Europea desenvolveu en 2013 o Marco Dixital de Competencia Dixital para os Cidadáns (DigComp), que se divide en cinco áreas: información e alfabetización de datos; comunicación e colaboración; creación de contido dixital; a seguridade; e a resolución de problemas. Cada unha destas áreas se desglolsa en competencias ata un total de 21.

A competencia dixital traballa ao redor de 5 áreas definidas no Marco común da competencia dixital docente (proxecto do INTEF en evolución constante ata hoxe): A información, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas.

O seu obxectivo é facilitar e fomentar o uso seguro e crítico de toda a gama de artefactos, sistemas e tecnoloxías dixitais para a información, a comunicación a creación de contidos e a resolución de problemas básicos en todos os aspectos da vida. Isto, que pode soar sinxelo para moitos de nós, non o é tanto para un

Nun futuro próximo, os educadores teremos un marco de lei que nos axudará a desenvolvela e leste, será a nivel europeo.

Oportunidades no aula

Como podo promover a competencia dixital na miña aula?

O desenvolvemento da competencia dixital debe comezar a unha idade temperá, pero as decisións sobre os tipos de tecnoloxías a utilizar ou a cantidade de tempo que se pasa con elas deben ser tamén consideradas. Por exemplo, os principios da programación poden aprenderse cuns bloques de construción, cun algoritmo, cun lanzamento repetido duns dados ou con un uso de redes sociais con post de 140 caracteres de papel e boli. Para iso compartímosvos a continuación as 21 competencias tal e como  están definidas no marco tras a súa última actualización do mes de setembro.