Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Recursos dixitais

Canva, comunicación gráfica e deseño

Canva proporciona a profesores e estudantes unha nova e sinxela forma de deseñar. Con máis de 1 millón de recursos gráficos: fotos, iconos, ilustracións e deseños de todo tipo, permite adaptar gráficamente calquera traballo, presentación ou proxecto. En definitiva, é unha ferramenta que ensina a comunicar mellor a través da creación gráfica.

Qué é?

A idea nace en 2012, cando Melanie Perkins profesora de programas de deseño gráfico na universidade, dáse conta de que os estudantes tiñan certas dificultades para aprender conceptos esenciais.  En 2013 esta iniciativa, xurdida nas aulas, convértese en startup e en agosto dese ano lanza a súa versión beta. Así nace Canva.

Canva proporciona a profesores e estudantes unha nova e sinxela forma de deseñar. Con máis de 1 millón de recursos gráficos: fotos, iconas, ilustracións e deseños de todo tipo, permite adaptar gráficamente calquera traballo, presentación ou proxecto. En definitiva, é unha ferramenta que ensina a comunicar mellor a través da creación gráfica.

Por tanto, esta plataforma dixital non só proporciona ao profesorado recursos para deseñar e propoñer actividades innovadoras ao seu alumnado. Se non que tamén, serve como apoio aos estudantes na elaboración de proxectos creativos, ademais de beneficiar o desenvolvemento da súa intelixencia visual.

Oportunidades no aula
  • Creatividade. Canva permite experimentar cunha gran cantidade de recursos online gratuítos, ademais de facilitar a inclusión de contidos propios as plantillas que se empregan como base. Se no proceso de creación xorden dúbidas,  existen tutoriales de apoio para cada formato que permite crear: presentacións, posters, etc.
  • Intelixencia visual. Cada vez é máis habitual que ao alumnado resúltelle máis sinxelo aprender a través de imaxes e contidos presentados de forma visual. Isto débese á súa constante exposición a imaxes e contidos multimedia, á vez que a unha rápida alfabetización dixital.
  • Participación. Conseguir que todos os alumnos implíquense na creación de  recursos que faciliten a comprensión de materias teóricas e convertan o estudo destas leccións en procesos visuais máis sinxelos de asimilar.
  • Dinamismo. Os alumnos estarán en constante aprendizaxe grazas a esta ferramenta que, ademais, axudaralles a incentivar o traballo colaborativo e a diminuír a competencia entre eles.
Aplicación
  • Canva nas diferentes materias: esta plataforma transversal resultará de gran utilidade nunha ampla variedade de materias. En matemáticas ou estatística, facilitando a creación de gráficos e táboas; en química, posibilitando a elaboración de táboas periódicas máis visuais; en historia, permitindo deseñar liñas de tempo para analizar períodos históricos ou artísticos; en xeografía, con posters para destacar datos específicos sobre países. E por último, en lingua e literatura, axudando a traballar a análise e a composición de textos, co fin de lograr resumir e extraer conceptos crave para plasmalos visualmente.
  • Conceptualizar: os alumnos aprenderán a estudar textos complexos e sintetizar a información crave para presentala de maneira visual e sinxela, combinando texto e imaxe. Este exercicio mellorará a capacidade de resumo do alumno e a súa comprensión lectora.
  • "Quiz" virtuais: poderanse deseñar este tipo de actividades para realizalas na aula e repasar de maneira dinámica os conceptos crave de cada lección.
  • Personalización de proxectos: Canva permite crear todo este material de maneira gratuíta e online, sen necesidade de programas complexos con licenzas, ademais da descarga en formatos coñecidos como jpg e pdf. Polo que agora, profesores e alumnos teñen a oportunidade de personalizar, dunha maneira sinxela, as súas presentacións para presentar na aula e extrapolar estes coñecemento a proxectos persoais.

Outros enlaces de interés

Aquí tedes un vídeo explicativo sobre Canva

Aquí podedes descargarvos unha guía rápida para aprender a moverse pola web 

Exemplos de leccións nas que aplicar Canva

6 ferramentas gráficas para a aula