Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Bases do coñecemento organizadas

A interrelación do coñecemento é clave para entender a totalidade da realidade. As bases do coñecemento organizado son instrumentos cognitivos que serven para organizar, clasificar e representar os coñecementos que os estudantes constrúen durante a aprendizaxe.

Qué é?

As bases do coñecemento organizado son instrumentos cognitivos que serven para organizar, clasificar e representar os coñecementos que os estudantes constrúen durante a aprendizaxe. O segredo de que as bases do coñecemento utilícense como instrumentos cognitivos está na organización, xa que a información solta, dispersa, non é coñecemento, pero a información analizada, organizada e clasificada significativamente  convértese en coñecemento, e o programa de computador que o consegue convértese en instrumento cognitivo.

As bases do coñecemento constan dun ou máis ficheiros, cada un dos cales contén información en forma de cadeas de rexistros que están relacionados cun dominio de contido ou conxunto de obxectos. Cada rexistro divídese en campos que describen a clase ou tipo de información contida dentro. 

Os instrumentos primarios son:

  1. Buscar a información
  2. Clasificar a información
  3. Recuperar a información.  

Pódese buscar a información desexada, reorganizala, ascendendo ou descendendo a un ou máis dos campos existentes, e recuperala segundo as  necesidades do momento.

Trátase de  un ambiente de aprendizaxe simple e poderoso no que os estudantes examinan a evidencia do mundo real e analizan  as controversias do mundo científico, literario, da historia da humanidade, etc.

Oportunidades no aula

Unha aprendizaxe baseada nunha organización do coñecemento conseguirá cara ao futuro dos nosos alumnos o hábito de aprender ao longo da vida co obxectivo de aprender coñecementos, desenvolver competencias e mellorar as súas aptitudes.

É unha metodoloxía activa na que se aprende, se reaprende e se desaprende ao longo da vida da persoa.

A creación do coñecemento é un proceso continuo de interaccións dinámicas entre o coñecemento tácito e o coñecemento explícito. É dicir, un coñecemento aberto que se basea na intercreatividade. Intercreatividade, a combinación de interactividade+creatividade, é dicir, o proceso de facer cousas e resolver problemas.

Así desenvolveremos nos nosos alumnos:

  • Pensamento crítico
  • Habilidade para resolución de problemas
  • Compartir o pensamento
  • Predisposición cara ao traballo en equipo
  • Ter obxectivos claros e creativos

Innovación:

A información é o recurso económico e cultural do futuro. A Educación ten un papel importante en axudar aos alumnos para saber manexar os datos que configuran a información dunha maneira rápida, eficaz e eficiente. Un exemplo da aplicación dos datos para construír información dentro do campo da innovación é a introdución da robótica na aula.

WE DO Lego foi introducido no mundo da educación no ano 2008 por Rich Resnick (http://education.lego.com). A súa idea era buscar unha forma máis económica que o conxunto Mindstorms Robótica e incorporar, de forma lúdica, o mundo de Lego e robótica na aula co fin de ofrecer unha  oportunidade educativa a través de xogo e do traballo colaborativo.

A través da robótica podemos aplicar, entre outras, as teorías de Gardner e sobre todo a creatividade. Ao expor aos nosos alumnos a elaboración dun robot, estamos a facerlles traballar a resolución dun problema que o profesor lles expón. Supón un reto, a construción dun robot e a través da creatividade, os alumnos poden desenvolver o seu enxeño.

O proceso sería o seguinte: o alumno empezaría cunha idea, construiría un robot seguindo as instrucións do manual, crearía nun soporte informático (Scratch) as accións ou movementos que debe facer o robot; experimentaría con el, modificaría os fallos cometidos, obtería un feedback do resto de compañeiros, revisaría o feito e faría un redeseño ata conseguir os resultados propostos.

As bases de datos utilizáronse en áreas  curriculares como as ciencias sociais- xeografía e historia- ou as ciencias naturais. Resultan especialmente útiles  cando se quere comparar e contrastar diferentes formas, estilos, funcións e enfoques. Por exemplo, contrastar os usos de diferentes compoñentes químicos, a demografía de diferentes países, ou os elementos estilísticos  usados por autores  en diversos  períodos literarios. As bases de datos permiten  aos estudantes examinar  a estrutura subxacente da maior parte do contido do curso. Os alumnos teñen que desenvolver habilidades adecuadas para interpretar, utilizar e construír bases de datos. É importante para  eles analizar independentemente un novo dominio de contido para determinar  os datos apropiados, e usar a base de datos para crear e contestar preguntas relacionales  sobre a información que conteñen. 

A clave é que os estudantes pregunten e contesten a través o deseño, debate e crítica. E que o profesor subministre contido, notas e acentos que axuda aos estudantes para reflexionar e outros instrumentos para a visualización, simulación e discusión.

A visualización do coñecemento é hoxe algo intrínseco á Educación e a iso debemos unir a interacción co coñecemento.

Hai varias ferramentas que nos poden servir para ensinar aos alumnos para traballar as bases do coñecemento. Pero hoxe as investigacións márcannos novos camiños que debemos estudar e analizar para incorporalas no proceso da aprendizaxe. Un dos camiños é o concepto das etiquetas, etiquetar a información para que facilitar a procura pero tamén para favorecer as interrelacións das informacións.

Por iso é polo que incorporemos aos alumnos para saber facer "tags" da información que manexan e saiban resaltar as palabras craves

Outros enlaces de interés

Propostas de actividades de Lego WeDo para diferentes niveis educativos ver máis

Artículo "El conocimiento como base para el emprendimiento" na revista Educación Virtual

Recopilatorio de 20 ferramentas de curación de contidos por Educación 3.0