Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Aprender facendo ou Learning by Doing

John Dewey, filósofo estadounidense, foi un dos primeiros en sinalar que a educación é un "proceso interactivo" por iso se lle pode considerar o pai da educación experiencial moderna. Aprender Facendo ou Learning by Doing non é só unha aprendizaxe por experimientación.

Qué é?

John Dewey, filósofo estadounidense, foi un dos primeiros en sinalar que a educación é un "proceso interactivo" por iso se lle pode considerar o pai da educación experiencial moderna.

Aprender Facendo ou Learning by Doing non é só unha aprendizaxe por experimientación. Para Aprender Facendo necesítanse unha premisas:

 1. Apréndese máis cando hai vontade por aprender, cando se quere aprender.
 2. Apréndese máis cando me propoño metas, máis aló da cualificación.
 3. Apréndese máis cando hai interese pola materia, o seu contido esperta a miña curiosidade e vexo a súa aplicación práctica.
 4. Apréndese máis cando non teño medo ao fracaso, asumo as miñas equivocacións porque me axudan a abrir novos camiños.

En definitiva, é aprender do mundo real, é unha aplicación directa e práctica da teoría, que é necesaria pero non é o único. 

Oportunidades no aula

Aprender Facendo ou Learning by Doing, nun marco tecnolóxico conseguirá o éxito cando na internet se transmitan experiencias, non só información. Cando visualicemos a aula como un conxunto de persoas intelixentes que aprenden o mesmo contido desde diferentes camiños, de distinta forma, con diversas estratexias e co apoio do profesor que apostila a cada un o que cada un necesita. É unha aula divertida que non reflicte unha "orde" de pupitres con individuos que aparentemente están a escoitar un discurso.

Un exemplo válido de Aprender Facendo ou Learning by Doing son os módulos de Robótica. É unha experiencia científico-tecnolóxica. Os alumnos e o profesor son un equipo que traballan cun propósito común, que buscan alcanzar unha meta. Quizais o entendamos mellor grazas a Lego que o explica dicindo: "A  construción dun robot educativo require mobilizar,  a partir de experiencias científicas tecnolóxicas concretas, coñecementos de mecánica, para construír a súa estrutura; coñecementos de electricidade, para darlle movemento; coñecementos de electrónica, para enlazar a o computador co robot; e coñecementos de informática, para desenvolver un programa que permita controlar ao mesmo".

Aplicación

Conseguimos alumnos autónomos, con espírito crítico e coa humildade de asumir que pode seguir aprendendo do outro. E ademais:

 • Capacidade de asociar aprendizaxe e experiencia.
 • Novo concepto da avaliación.
 • Traspasar o currículo estándar.
 • O profesorado pon ao alumno fronte ao saber facer.
 • O coñecemento é sempre práctico.
 • Estudo sempre acompañado do desenvolvemento de habilidades.
 • Atención ao alumno proactivo.
 • O concepto dunha disciplina intelixente.

A innovación de aprender facendo ou Learning by Doing sería non poñer barreiras á aprendizaxe. Segundo as ideas de Roger Schank, primeiro en propugnar o Learning by Doing no ámbito educativo, a introdución da tecnoloxía no proceso da aprendizaxe do proceso de Aprender Facendo, sería con simulacións máis ou menos elaboradas que presenten situacións reais, e aproveitar o potencial que ofrece a tecnoloxía para traballar con persoas que non están na aula.

Outros enlaces de interés