Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Apps e plataformas educativas para gamificar a aula

A gamificación é unha técnica de ensino (e non unha metodoloxía) na que o docente se serve de estratexias propias do mundo do xogo para motivar aos alumnos. Por exemplo, co uso de narrativas, a obtención de puntos, clasificacións, cartas, tarxetas, recompensas… Desta forma, o alumnado séntese máis motivado durante o seu proceso de aprendizaxe e, como consecuencia, é máis participativo.

Qué é?

Existe unha gran variedade de posibilidades para aplicar a gamificación na aula, pero a tecnoloxía facilita esta tarefa. De feito, hai apps e plataformas educativas que se deseñaron precisamente co propósito de ofrecer ferramentas ao profesor para mellorar a experiencia de ensino-aprendizaxe na aula e fóra dela empregando a gamificación. A continuación recollemos algunhas das máis útiles para a comunidade educativa:


Kahoot!

Permite crear xogos de preguntas e respostas de forma moi intuitiva e é adecuado para todas as idades. Os docentes poden crear os seus propios ‘quiz’ ou utilizar algún dos moitos xa prediseñados. Para comezar a utilizar esta app, é necesario crearse unha conta e, dependendo do tipo de perfil (profesor, academia, estudante ou familia), o usuario terá acceso ás funcións máis acordes ás súas necesidades. Para que o proceso de aprendizaxe sexa frutífero e os alumnos divírtanse mentres aprenden, aconséllase xogar cos tempos para responder ou intercalar preguntas de diferente tipo, desde a típica de verdadeiro-falso a unha análise dunha imaxe ou encher o oco que falte nunha oración. Pode usarse tanto na aula de forma presencial como a distancia, xa que o docente ten a posibilidade de compartir o xogo en directo e retar aos seus alumnos estean onde estean.


Ta-tum

Para achegar a lectura aos estudantes, esta plataforma educativa gamificada mergúllelles na Escola Avante. Alí traballan seis detectives que lles guiarán para que se convertan en investigadores literarios. Desde os seus dispositivos con iOS, Android ou Chrome terán acceso a unha biblioteca virtual cunha gran oferta de títulos: cada un deles preséntase como un caso que terán que resolver, superando varias probas (de comprensión lectora) que atoparán na ficha de cada libro. Ademais, os docentes poden modificar estes casos e incorporar libros que non se atopen na biblioteca, creando así unha experiencia de aprendizaxe totalmente personalizada que se adapta a todas as idades e niveis.


ClassDojo

Esta plataforma gratuíta ten como obxectivo motivar ao alumnado, mellorar o seu rendemento na aula e facilitar a comunicación entre docentes, alumnos e as familias a través de mensaxes, arquivos, ligazóns, fotografías e vídeos. O docente pode ter cada unha das súas clases nesta plataforma, ás que dará un nome; dentro de cada unha delas atópanse os alumnos cun avatar (a elixir entre unha variedade de monstros moi simpáticos). Pódese proxectar a clase para que, a medida que os estudantes vaian traballando, poidan ver quen gana ou perde puntos por diferentes motivos: empatía, compartir pensamentos positivos, participación, axudar a un compañeiro, desobedecer unha orde… E esta puntuación suma ou resta á puntuación global do grupo.


Socrative

Con acceso diferenciado para alumnos e profesores, posibilita a creación de cuestionarios que os estudantes responden en tempo real desde calquera dispositivo (smartphone, tablet, portátil…). Logo, dispón de clasificacións de resultados que poden empregarse como forma de avaliación. Ademais, hai distintas opcións para motivar ao alumnado: desde cuestionarios de tipo verdadeiro-falso, a cuestionarios nos que poden ver a modo de carreira que grupo está a avanzar máis rápido. É gratuíta a condición de que o número de estudantes máximo sexa 50, e ofrece plans premium que achegan un contido máis amplo.

Quizlet

Esta plataforma axuda aos mestres para atraer a estudantes de todos os niveis con diferentes recursos interactivos, modos de estudo e xogos. Trátase dunha das apps de ‘flashcards’ ou ‘unidades de estudo’ máis exitosas grazas á facilidade tanto para crear packs de tarxetas como para utilizar as que fosen deseñadas por outros. É completamente gratuíta (aínda que conta cunha opción Premium) e permítelle ao educador ofrecer aos seus estudantes sete modos de estudo distintos. A plataforma fai un seguimento do avance e dálles un feedback constante sobre en que deberían facer fincapé. O seu formato de tarxetas é útil, sobre todo, para que os estudantes interioricen vocabulario novo.

.

Outros enlaces de interés