Recursos Educativos

 1. Recursos Educativos
 2. Metodoloxías e estratexias didácticas

Adeus ás fotocopias

A finais do século XVIII publícase a Encyclopédie onde aparecen recompilados os coñecementos máis actualizados da época sobre ciencias, artes e oficios. Ocupaba 35 volumes e dedicáronse á súa escritura 29 anos.
 

Qué é?

A finais do século XVIII publícase a Encyclopédie onde aparecen recompilados os coñecementos máis actualizados da época sobre ciencias, artes e oficios. Ocupaba 35 volumes e dedicáronse á súa escritura 29 anos.

Na actualidade, se revisas algún libro de texto da túa materia, por moi recente que sexa a súa publicación, seguro que atopas nel algunha información que xa está obsoleta. Os rápidos cambios sociais e tecnolóxicos, así como o feito de que os medios de comunicación informan en tempo real do que está a suceder en calquera parte do mundo fan que a caducidade dos textos impresos sexa moi rápida.

Por este motivo, víchesche, en multitude de ocasións, na obrigación de entregarlle ao teu alumnado información recollida de diferentes fontes para adaptala ao seu nivel e aos intereses educativos concretos. Finalmente, esta tarefa adoita concretarse na realización de fotocopias que se lle distribúen a cada grupo de clase.

Pero as fotocopias implican un gasto económico para o alumnado e un problema ecolóxico para a sociedade. Así que se es consciente deste problema, é posible que utilizases o correo electrónico para enviar os teus apuntamentos, pero este recurso ten algúns inconvenientes, xa que pode saturar a bandexa de entrada do correo, o material está disperso en anexos de diferentes correos, poden existir versións distintas e non se sabe cal é a definitiva, etc.

As tecnoloxías da información e a comunicación ofrecen un recurso útil e interesante para facilitarlle esta tarefa ao profesorado.

Oportunidades no aula
 1. Selecciona os materiais que queres entregarlle ao teu alumnado.
 2. Procura gardalos nun formato que poida ser visible por todo o mundo, por exemplo en pdf. Ten en conta que existen moi diferentes procesadores de texto, e mesmo versións diferentes de cada un deles e que é posible que algunhas persoas non os poidan abrir ou lles aparezan desconfigurados ao abrilos cun procesador diferente ao que se empregou para escribilos.
 3. Selecciona a ferramenta apropiada, por exemplo:
  1. Dropbox
  2. Issuu
 4. Organiza todo considerando a posibilidade de que o seu uso mantéñase durante varios cursos.
 5. Compartelo co teu alumnado.
 6. Avalía a posibilidade de que tamén o alumnado incorpore información.
Aplicación
 • Evitar o gasto económico da realización de fotocopias.
 • Limitar a deterioración ecolóxica ao non necesitar consumo de papel, gasto de toner e outros recursos.
 • Permitir ao alumnado dispoñer dos recursos no momento que os precise.
 • Darlle ao profesorado un sistema de para ter organizado e dispoñible o material escolar.
 • Dar posibilidade ao alumnado de que ademais de recibir información, póidaa distribuír.