Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Educación e tecnoloxía

5 ámbitos de uso de Blockchain no sector educativo

A Blockchain ou cadea de bloques é un concepto que se relacionou coas moedas virtuais, pero que ten múltiples aplicacións en numerosos ámbitos, como o educativo.

Creada fai dez anos, a tecnoloxía Blockchain naceu ligada aos sistemas de pago virtuais como as moedas Bitcoin grazas á súa capacidade para cifrar e descentralizar a información, garantindo a máxima seguridade e privacidade; algo que fai que o seu uso expóñase noutras contornas, incluída a educativa.

Qué é?

Segundo o informe ‘Blockchain in Education’ elaborado polo Centro Común de Investigación da Comisión Europea, no sector da educación a tecnoloxía Blockchain posúe múltiples aplicacións, como no acceso ás cualificacións, nas acreditacións de identidade, na xestión de rexistros, de transaccións...

Así, poderían distinguirse 5 ámbitos de emprego da tecnoloxía Blockchain no sector educativo:

Veracidade de datos

A aplicación educativa máis coñecida de blockchain está relacionada coa expedición de títulos académicos que son imposibles de falsificar. Dentro deste contexto, o seu impacto axudaría a validar exames, cualificacións e currículos escolares. Así, esta tecnoloxía permite garantir un sistema sólido de emisión e certificación de documentos oficiais e titulacións e, como consecuencia, as avaliacións e títulos que consegue un estudante terán a veracidade asegurada.

Veracidade de identidade

Cando a formación realízase a distancia ou nunha contorna híbrida, xorde a dúbida de como garantir a identidade dos estudantes que están alén da pantalla, sobre todo á hora de realizar exames ou presentar traballos. Blockchain pode axudar a realizar unha validación destes datos, que pode estenderse a outro tipo de contextos: por exemplo, cando hai que identificarse na biblioteca, o ximnasio, as residencias, etc. Tamén desde o punto de vista da seguridade, xa que con outro tipo de sistemas moitas persoas poderían ter acceso á información persoal dun alumno.


Transaccións

Permite aos estudantes xestionar os seus datos e decidir que contidos queren compartir e con quen. Ademais, se alguén ten que xestionar unha transacción económica, como pagar a matrícula do curso ou dalgunha materia ou actividade extraescolar, poderá abonar as taxas correspondentes de maneira totalmente segura.


Respecto ambiental

Outra das súas principais vantaxes é que se consegue reducir de forma significativa o uso de papel ao estar todo dixitalizado, con todo o contido subido a unha plataforma educativa.


Plaxios?

Unha cadea de bloques permite rastrexar a propiedade intelectual e recompensar o uso e a reutilización desa propiedade. Isto significa que se eliminaría a posibilidade de plaxio xa que, por exemplo, os estudantes non poderían editar ou modificar un documento sen previa autorización do autor orixinal. Isto é posible grazas a aplicacións como Blocktac.

.

Outros enlaces de interés