Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Outros

5 libros imprescindibles para docentes

A educación está en continua evolución, inmersa nun proceso permanente de axuste e reenfoque, e son moitos os neuroeducadores, docentes ou investigadores que deciden achegar o seu granito de area en forma de libro. Algúns se centran en describir novas técnicas e experiencias que os profesores poden levar a cabo na aula, outros profundan en cuestións como o futuro educativo…

Qué é?

A continuación preséntase unha recompilación de títulos literarios que poden servir de consulta para calquera docente do século XXI que queira ampliar os seus coñecementos ou profundar máis acerca da educación actual, a próxima e/ou a que está por vir:
Elogio de la educación lenta

Editorial: Graó

Os movementos de lentitude expoñen alternativas para tomarse con calma a rapidez coa que se vive o día a día. Esta premisa aplicada ao campo educativo permite ensinar ao estudante que ‘máis rápido’ non é sinónimo de ‘mellor’. Neste libro, o docente Joan Domènech propón un novo paradigma da educación no que se intercambia o ensino rápido e efémero que moitas veces non logra comprenderse, por unha na que o estudante estea no centro da súa aprendizaxe e que lle sirva para enfrontarse a un mundo de incerteza.

Escuelas creativas

Editorial: Grijalbo

O educador, escritor e conferencista británico Ken Robinson achegou gran parte do seu coñecemento sobre creatividade aplicada ao campo do ensino e a innovación na súa charla TED ‘Como a escola mata a creatividade’. Neste libro recompila e desenvolve gran parte das ideas que expuxo entón e que se centran en facer unha auténtica revolución da educación desde dentro. Expón o obxectivo principal cunha linguaxe directa, conciso e anecdótico no que non faltan os exemplos, as investigacións e os consellos para os profesionais que queiran levalo a cabo na súa aula.
Aprender al revés

Editorial: Paidós

Un dos conceptos fundamentais á hora de falar de revolución educativa son as chamadas ‘metodoloxías activas’ ou novas formas de transmitir coñecemento na aula. Unha das máis populares é o ‘ Flipped Classroom’ ou ‘Clase ao revés’: propón cambiar as tornas do proceso de ensino-aprendizaxe; polo que primeiro o estudante aprenderá e tentará comprender os contidos en casa, con axuda dos materiais proporcionados polo docente e, posteriormente, asistirá a clase para resolver dúbidas e realizar actividades que axuden á súa correcta comprensión. Neste libro o educador Raúl Santiago explica paso a paso en que consiste este procedemento, por que pode mellorar a calidade da aprendizaxe e ofrece diferentes consellos para que calquera docente poida poñelo en práctica.


La escuela que quiero

Editorial: Destino

A psicopedagoga e docente Mar Romera analiza neste ensaio as diferenzas entre o recordo da escola que teñen todos os adultos e as necesidades educativas da actualidade. Cre firmemente no continuo cambio da educación como alicerce fundamental para crear a cidadáns ética e socialmente preparados para o futuro vindeiro e, para conseguilo, afirma que é necesario que os docentes plantéxense seriamente o seu oficio e que as familias reflexionen acerca de que escola queren para os seus fillos.

Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama

Editorial: Alianza Editorial

Este libro expón unha nova forma de ver a educación baseada na maneira en que funciona e aprende o cerebro. O autor, o doutor en neurociencia pola Universidade de Oxford e catedrático de fisioloxía e docente Francisco Mora, fala da importancia da emoción e a empatía, da curiosidade, dos mecanismos de atención e do propio proceso cerebral de aprendizaxe e a memoria para engadir todos estes ingredientes ao paradigma educativo da actualidade.

.

Outros enlaces de interés