Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Educación e tecnoloxía

5 beneficios dos podcast en Educación

Os podcasts poden definirse como arquivos de audio gratuítos que poden descargarse e escoitarse desde un computador ou calquera outro dispositivo con Internet (computador, móbil, tableta…) con só acceder a algunha das múltiples plataformas que xa os aloxan. Así mesmo, achegan grandes vantaxes para mellorar o proceso de ensino - aprendizaxe.

Qué é?

Estes recursos educativos que evolucionaron dende os programas tradicionais de radio, tratan gran variedade de temas; moitos deles adaptados á contorna educativa: episodios históricos, faladoiros sobre filosofía, aprendizaxe de idiomas, asuntos de actualidade, ciencia.

Por iso, resultan ideais para traballar temas curriculares na clase como complemento das explicacións teóricas; son adecuados para casa para repasar as leccións e aprender novos conceptos; e, mesmo, axudan a explotar ao máximo a creatividade dos estudantes se se lles anima a crear un propio. Estes son algúns dos seus beneficios.

Oportunidades no aula

1.- Dinámicos e atractivos

Grazas á súa gran variedade temática e os seus múltiples enfoques, preséntanse como un recurso que permite abordar de maneira dinámica as diferentes materias. Ademais, atraen (e manteñen) a atención dos máis novos mellor que recursos máis tradicionais, xa que é un formato que lles resulta moi atractivo. De feito, son os maiores consumidores de podcasts, segundo un estudo publicado por Whistle.

2.- Permiten compaxinar tarefas

Se algo define á radio e, por conseguinte, aos podcasts, é a capacidade de combinar a súa escoita coa realización de diferentes tarefas. Ler, facer deporte ou pasar apuntamentos son algunhas das accións que poden realizarse á vez que se goza dun programa, estimulando desta maneira a capacidade de atención do oínte e mellorando a súa capacidade de escoita.1.-

3.- Atenden á diversidade

Apostar por recursos sonoros como este axuda para romper as barreiras de aprendizaxe dos estudantes con problemas de diversidade funcional relacionados coa perda de visión ou que padecen trastornos de lectura como a dislexia. Son unha alternativa ao uso de materiais de lectoescritura e con eles poden realizarse actividades adaptadas ás necesidades deste tipo de alumnado.

4.- Unha fonte de creatividade

A maneira máis activa de traballar os podcasts é creando un propio; unha proposta que fomenta a creatividade dos estudantes. Eles poden ser os encargados de definir o tema, o estilo ou o ritmo dos seus programas, mellorando ademais outras destrezas como a expresión oral, a oratoria e diluíndo o medo para falar en público.

5.- Promoven a reflexión e o traballo colaborativo

Á hora de crealos, o alumnado deberá traballar activamente en grupo para deseñar o guion, as distintas partes que se van a abordar, os complementos sonoros que acompañarán ao texto ou as funcións que cada un deles vai desempeñar. Xunto a iso, aspectos como a elección de temas permitiranlles desenvolver o seu pensamento crítico e promover a reflexión.

Outros enlaces de interés

Podcast: todo lo que necesitas saber sobre su uso en el aula (Educación 3.0)

Crea tu propio podcast (INTEF)

Podcast en educación (Consejería de Educación Gobierno de Canarias)

Post Educativo. Qué son y cuáles son sus ventajas (Iván Patxi)