Recursos Educativos

  1. Recursos Educativos
  2. Recursos dixitais

10 ferramentas imprescindibles para a volta ao cole dos docentes

As novas tecnoloxías transformaron o proceso de ensino, con opcións para ofrecer unha mellor xestión do tempo que axude aos docentes na súa organización dentro e fose da aula. Non só automatizan moitos procesos, senón que algunhas permiten un seguimento máis personalizado dos estudantes, con maior información sobre o seu progreso académico e cualificacións. En definitiva, están deseñadas para crear aulas máis interactivas que, ademais, acheguen solucións e recursos para motivar aos estudantes, fagan máis partícipes ás familias e faciliten novos roteiros de aprendizaxe.

Qué é?

Poñendo o foco no comezo deste novo curso, presentamos unha selección dalgunhas das mellores aplicacións educativas para traballar na aula. Moitas delas son especialmente útiles para impartir clases a distancia, para fomentar o traballo colaborativo, para ensinar e aprender xogando, ou para xestionar e controlar exames en liña, ademais de dispoñer de actividades que permiten aplicar diferentes dinámicas e metodoloxías.

1.- Padlet

Vídeos, audios, fotos ou documentos: calquera recurso didáctico pódese compartir a través de Padlet, unha ferramenta en liña que permite crear murais colaborativos. O obxectivo é traballar proxectos nunha contorna dixital onde os docentes poidan colgar material e compartilo con compañeiros ou alumnos. Ademais, conta cunha opción de ‘filtrado de contido’ que impide que alguén publique un proxecto sen o visto e prace do profesor. Tamén ofrece a posibilidade de detectar expresións malsoantes e substituílas por emojis agradables.

Podes ver aquí o titorial de Padlet.

2.- Kahoot!

É unha ferramenta de gamificación das máis populares entre os docentes e permite elaborar cuestionarios en liña adaptados ás necesidades do alumnado e á fase de aprendizaxe. Deste xeito, pódense crear concursos sobre o temario que se estea impartindo, engadir fotografías ou vídeos nas preguntas e deseñar diferentes retos: respostas de verdadeiro ou falso, límite de tempo para contestar, tipo test, localizar o erro ou encher ocos. Os estudantes accederán cun PIN a través dos seus dispositivos para enviar as respostas, polo que o feedback obtense de maneira inmediata, facilitando a análise dos resultados e comprobando os coñecementos traballados en clase.

3.- ClassDojo

É ideal para administrar a aula e cualificar aos estudantes e nela participan, ademais, os pais. O seu obxectivo é xestionar a clase en base a puntuacións e insignias que reciben os alumnos polo seu comportamento e así motivalos a mellorar o rendemento. Esta plataforma fai partícipes ás familias, quen tamén reciben mensaxes, arquivos, ligazóns, vídeos e fotografías coas valoracións do docente en cada momento. Deste xeito, establécese un sistema de puntuacións que servirá para propoñer retos en clase, xogos e actividades.

4.- Google Classroom

Con esta ferramenta os profesores poden crear diferentes cartafoles en Drive con tarefas para os seus estudantes e saber quen as complete ou descargado, o que ofrece maior control sobre o progreso académico de cada alumno. Ademais, permite organizar todos os documentos combinando os servizos de Gmail e de Google Calendar. Deste xeito, os estudantes reciben notificacións do calendario de exames, datas de entrega de traballos ou días relevantes para a aula.

Podes ver aquí o titorial de Google Classroom.

5.- Proctorio

O obxectivo desta plataforma é supervisar de maneira automatizada os exames e probas en liña. Para iso, verifica a identidade das persoas que se van a examinar e rexistra calquera comportamento sospeitoso. Así, activa a webcam do alumno e logra acceso remoto ao seu equipo para vixiar en todo momento o que está a facer na pantalla, evitando a consulta de recursos non autorizados. Cumpre o Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) e pode integrarse en todos os sistemas de xestión da aprendizaxe.

6.- Dinantia

Esta aplicación web e móbil de control de asistencia está dirixida a colexios, profesores e familias. Con ela é posible pasar lista desde calquera dispositivo e, en caso de ausencia do alumno, envía notificacións inmediatas ás familias para que as poidan xustificar. Ademais, rexistra automaticamente a información proporcionando estatísticas de cada persoa ou grupo para saber que días faltan máis. Conta con outras funcións como enviar autorizacións para saídas e excursións que permiten aos estudantes reportar casos de bullying de forma anónima e segura.

7.- TeacherKit

Podes xestionar un número ilimitado de clases e estudiantes e levar un rexistro da asistencia, calificacións e comportamento dos alumnos coa axuda desta aplicación. Ademáis, xera e exporta informes que poden compartirse coas familias para analizar o rendemento individual e grupal.

8.- iDoceo

É un caderno de notas dixital que almacena toda a información relativa ás clases: temario, calendario de exames, planificación de clases e horarios, así como do progreso académico dos alumnos, é dicir, cualificacións, comportamento e asistencia. Ademais non require conexión a Internet para funcionar.

Podes ver aquí o manual de uso de iDoceo (por Rosa Liarte)


9.- Edmodo

Trátase dunha das plataformas educativas máis coñecidas e permite a comunicación entre docentes, estudantes e pais a través de aulas virtuais nas que se pode interactuar, participar, colaborar e compartir contido como exames en liña ou o calendario de exames. Funciona de maneira similar a unha rede social e rastrexa os patróns de uso para pescudar que actividades axudan máis durante o proceso de aprendizaxe. Así, o progreso dos alumnos pode medirse mediante insignias ou premios e os exercicios quedan arquivados e dispoñibles para consulta.

10.- Classkick

Esta plataforma permite aos docentes deseñar tarefas personalizadas para cada alumno ou xenéricas para o grupo e seguir o seu desenvolvemento instantáneo. Deste xeito, pode avaliar a forma de completar cada exercicio, o tempo de resposta ou ver onde fallan ou acertan. Ao final do proceso, recibe un documento con todos os resultados.

.

Outros enlaces de interés

Paso a paso: como crear un Kahoot! para usar na clase (artículo Educación 3.0)

14 Apps educativas para amenizar (e organizar) as clases (sapos y princesas El Mundo)

Top 5 cadernos do profesor dixitais (Blogue el proyector de clase)