VIII Encontro InspiraTICs

Mirando ao futuro. Martes 7 de marzo

Un contido do programa que teñen que aprender, un problema que se está dando no centro escolar, ou algún aspecto da contorna dos alumnos que non lles gusta. Como abordalo de forma que os estudantes participen, desenvolver competencias como a colaboración ou a comunicación e ademais aprendan? "Os nenos só necesitan unha oportunidade para cambiar o mundo", responde Miguel Luengo, presidente da Asociación Design for Change España.

Con ese slogan arrincou esta tarde o VIII Encontro InspiraTICs no Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, ao que asistiron máis dun centenar de docentes. E para que esta oportunidade se de son necesarios un facilitador, que é o docente, e unha metodoloxía, que se expuxo no encontro, baseada no Design Thinking.

As claves son a empatía, para dar voz aos alumnos e escoitarlles; a creatividade, coa xeración de ideas distintas; a colaboración, buscando a diversidade e elementos para sacarlle partido, e o prototipado, que nos servirá para detectar erros e reflexionar para aprender deles.

E así se desenvolveu o encontro: en equipos de traballo nos que, paso a paso, foise explicando e aplicando a metodoloxía. A participación dáse desde a primeira fase, coa posta en común do que cada un coñece sobre un tema ou algún aspecto que non lle gusta da súa contorna, por exemplo, para chegar a definir entre todos un foco de acción.

A partir dese foco, entra en xogo a imaxinación coa proposta de posibles solucións e construíndo sobre as ideas dos demais. E continúa, nunha terceira fase, pasando á acción, así que se concreta o que se vai a levar a cabo e a quen se vai a pedir colaboración. Como exemplo, citáronse proxectos nos que se implicou a todo un centro ou a autoridades locais.

O proceso péchase coa "Fase Evolúa", que supón unha avaliación do que se fixo, pero enfocada a evolucionar, coa mirada posta no futuro.

A reacción común ante un problema é buscar de forma inmediata unha solución. E o habitual é facelo desde un único punto de vista ou a partir de experiencias previas. A proposta exposta hoxe aos participantes no encontro InspiraTICs supón abrir unha paréntese entre ese punto de partida e ese punto de chegada e introducir todo un proceso de aprendizaxe colaborativa no que, ademais, trabállanse aspectos como o pensamento crítico, o pensamento creativo, o traballo en equipo, a reflexión e a acción. Look to the future!

Ponentes

Mónica Cantón de Celis (@mdelacos)
Design for Change

CEO de Design for Change Global e Colaboradora Honorífica do Departamento de Didáctica Xeral, Específica e Teoría da Educación da Facultade de Educación da Universidade de León.

Miguel Luengo (@mluengop)
Design for Change
É presidente da Asociación Desing for Change España: Movemento internacional que promove o desenrolo de nenos e xoves a través das ferramentas do pensamento do deseño.

Etapas do taller

Fase de INSPIRACIÓN
Coñecemos a orixe da metodoloxía e os fundamentos na que se sustenta, para poder entender os distintos pasos que se exporían.
Fase de ACCIÓN
Traballamos en grupo, seguindo as pautas do "Activista Instantáneo", para lograr identificar solucións concretas aos retos expostos.
Fase de REFLEXIÓN
Revisamos os pasos que se deben seguir cando o proceso se leva a cabo cos alumnos, para que fose posible entender como implementalo na aula.
Fase MIRANDO AO FUTURO
Divididos por etapas educativas xeráronse ideas sobre como poñer en práctica o vivido na sesión. Deste xeito, cada un poderá desenvolver o seu propio plan de acción no día a día da súa aula.