Miguel Siquier

Matemático. Profesor dos colexios San José Obreiro e Luís Vives de Palma de Mallorca.

Xestiona o ensino das matemáticas desde primaria a bacharelato, utilizando e introducindo, entre outras metodoloxías, o Flipped Classroom. Ademais, coordina proxectos de aprendizaxe-servizo e transversalidade.

Ex-profesor asociado da Universidade das Illas Baleares. 

Colaborou...

Como ponente no X Encontro InspiraTICs (25/10/2017).