Miguel Luengo

É Presidente da Asociación Design for Change España: Movemento internacional que promove o desenrolo de nenos e xoves a través das ferramentas do pensamiento do deseño. 

Colaborou...

Como ponente no VIII Encontro InspiraTICs, en Arteixo (06/03/2017).