María José Soto

María José Soto conta con máis de 20 anos de experiencia como docente na ESO, Bacharelato e FP. Na actualidade é profesora de economía no IES AS BARXAS de Moaña, experta no uso de novas tecnoloxías educativas.

Foi coordinadora de programas de prácticas en empresas e no Programa Leonardo, ademais de avaliadora nacional neste último.

Traballou en proxectos pola mellora da calidade nos centros educativos e a integración das TIC na aula.

No IES As Barxas de Moaña leva anos coordinando diversos proxectos de innovación educativa que acadaron gran repercusión no entorno docente. Gracias a isto, na actualidade imparte conferencias sobre as experiencias co traballo por proxectos en diferentes eventos e cursos de formación para profesores.

Colaborou no III Encontro InspiraTICs para profesores.

Colaborou...

Como ponente no IV Encontro inspiraTICs (18/11/2015).

Gañadora na I edición do Concurso Proyecta Innovación co proxecto "Barxas emprende, creación dunha editorial".