Manel Rives

Manel Rives é un docente da etapa de primaria especialmente atraído polo papel que a tecnoloxía e a súa función no desenvolvemento da aprendizaxe, sempre usada como elemento potenciado da CREATIVIDADE (con maiúsculas) nunha contorna de aprendizaxe colaborativa. Defende a metodoloxía STEAM e enfocouse a súa docencia no uso das Dinámicas Activas de Aprendizaxe.

Colaborou...

Un dos gañadores do VI Concurso Proyecta Innovación.