Mábel Villaescusa

Formación en Psicoloxía Clínica. Dedicación profesional á Orientación Educativa e á Formación do Profesorado nos distintos ámbitos da inclusión, a orientación e a psicopedagoxía, especialmente en accesibilidade e deseño universal, temas de convivencia e ciberconvivencia e na incorporación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación nos procesos de ensino e aprendizaxe e, especialmente, en orientación educativa. Participación en redes sociais profesionais de orientación educativa e proxectos colectivos online. Publicacións relacionadas coa inclusión educativa e coa orientación.

Actualmente, directora do Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) específico de Educación Inclusiva da Comunidade Valenciana.

Colaborou...

Como ponente no XVII Encontro InspiraTICs - Vigo, en Vigo (18/02/2020).