Joán Padrós

Joán Padrós é biólogo, director e profesional do ámbito científico-técnico no centro público CFA Palau de Mar de Barcelona, un centro de formación de adultos.

Consultor da UOC (Universidad Oberta de Catalunya), formador de formadores en diversas institucións, ademais de autor de diversos materiais educativos e estudos sobre a implantación das TIC na educación. Tamén foi presidente da Asociación Espiral, Educación y Tecnología.

Experimentado en Flipped Classroom e en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), ademais do Entorno Personal del Aprendizaje (PLE).

Colaborou con Proyecta no II Encontro InspiraTICs (5 marzo 2015) para profesores impartindo o taller chamado The Flipped Classroom, los deberes a clase.

Colaborou...

Como ponente no II Encontro InspiraTICs (04/03/2015).