Jesús Garrido

Especialista en pedagoxía, aprendizaxe, dirección de grupos, relacións interpersonais e medios de comunicación.

Fundou e presidiu a Asociación Pedagógica Padres y Maestros (1965-1977) e a revista do mesmo nome (1977-1992).

Dende 1970 impartiu centenares de cursos sobre organización de centros educativos, reciclaxe de profesores. Tamén foi pioneiro no uso da prensa como recurso para a educación, ademais de fundador e director do Sistema Prensa Didáctica en España (1977).

Na actualidade, forma parte do desenrolo do proxecto sobre a Observación da Interacción Profesor-Alumno na aula, o cal resurxiu en USA en varias asociacións educativas despois da análise realizada por Met Project -patrocinado por Bill&MelyndaGates Foundation.

Colaborou como xurado na segunda edición do Concurso Proyecta Innovación (28 maio 2015), enmarcado no III Encontro InspiraTICs.

Colaborou...

Como xurado no II CONCURSO PROYECTA INNOVACIÓN (01/01/2014).