Carmen Delia García-Fuentes

Profesora titular da Universidade da Coruña. Pertence á Área de Métodos de Investigación en Educación. Orientadora Psicopedagógica e Familiar. Asesora e impulsora de diferentes iniciativas educativas en España e noutros países da U.E. Forma parte do Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa (GIACE). Pertence á Sociedade Española de Pedagoxía, (SET) e é membro de honra da Asociación Española de Orientación e Psicopedagoxía (AEOP) do Consello de redacción da Revista Española de Orientación e Psicopedagoxía (REOP)

Colaborou...

Como xurado no III CONCURSO PROYECTA INNOVACIÓN (01/01/2015).