Ángel Pérez Pueyo

Mestre, Licenciado e Doutor pola Universidade de León. Máis de 18 anos en diferentes etapas educativas non universitarias.

Na actualidade é profesor da Universidade de León e Director da área de Extensión Universitaria do Vicerreitorado de Relacións Institucionais e coa Sociedade. Membro da Rede internacional de Avaliación Formativa e Compartida en Educación Superior ( REFYCES) e do Grupo de Innovación Docente en Educación Superior a través da avaliación formativa ( IFAHE). Coordinador da Fase III dos Contratos-Programa dependentes da Consellería de Educación do Principado de Asturias. Director do Grupo internivelar e interdisciplinar Actitudes.

As súas liñas de investigación céntranse no emprego de metodoloxías activas e autorregulación, a formación inicial do profesorado, o desenvolvemento de competencias e a secuenciación a través do Proxecto INCOBA, a avaliación formativa e a creación e elaboración de instrumentos de avaliación.

Autor de máis dun centenar de libros e unha gran produción de artigos en revistas de carácter científico. Realizou estancias en diferentes países e impartido innumerables cursos e relatorios en congresos nacionais e internacionais. Premiado nos Global Teacher Award 2020

Colaborou...

Como ponente no XV Encontro inspiraTICs: "Avaliación e desenvolvemento creativo na aula" (29/05/2019).