Ana Mariño

Ana Mariño é asesora TIC en actividades de Formación Docente, ademais de docente de primaria e música con antropoloxía.

Defensora do uso de la tecnoloxía en contextos educativos que favorezan a aprendizaxe e o coñecemento, crea situacións de aprendizaxe que integran tecnoloxíua móbil e redes sociais. Ademáis, é unha gran apasionada polo traballo en equipo e os proxectos colaborativos. Autora do blog Anaquiños e xoaniñas 2.0.

Administradora do Proyecto Guappis, formado por profesionais da educación no que falan sobre aplicacións educativas e as súas utilidades didácticas. Tamén administra o proxecto As nosas letras.

Colaborou no IV Encontro InspiraTICs para profesores (19 novembro 2015).

Colaborou...

Como ponente no IV Encontro inspiraTICs (18/11/2015).